Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Warsaw Judo Open U13
Warszawa, 26-27.09.2009
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -30 kg -33 kg -36 kg -39 kg -42 kg -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg +60 kg

 kategoria: -55 kg
Ćwiartka A
 
Gołębiewski Michał (MMKS Wojownik Skierniewice)
Arzeninovs N. 
Arzeninovs Nikita ( Łotwa)
Arzeninovs N. 
Terlikowski Kamil (UKS Kata Pruszków)
Terlikowski K. 
 


Ćwiartka B
 
Ryciak Eryk (AZS UW Warszawa)
Ryciak E. 
 
Ryciak E. 
Saworuk Przemysław (UKJ 225 Warszawa)
Saworuk P. 
 


Ćwiartka C
 
Olszanka Mateusz (UKJ Yuko Józefów)
Olszanka M. 
 
Milučký J. 
Milučký Ján ( Czechy)
Milučký J. 
 


Ćwiartka D
 
Berski Adam (UKJ Białołęka Warszawa)
Berski A. 
 
Salamon D. 
Salamon Daniel (UKJ Ryś Warszawa)
Salamon D. 
 


Repasaże
 
Gołębiewski M. 
Gołębiewski M. 
Terlikowski K. 
Gołębiewski M. 
 
Saworuk P. 
Saworuk P. 
Milučký J. 
Milučký J. 
 
Olszanka M. 
Olszanka M. 
Berski A. 
 
Berski A. 
Berski A. 
Ryciak E. 
Ryciak E. 


Półfinały / Finał
 
Arzeninovs N. 
Arzeninovs N. 
Ryciak E. 
Salamon D. 
Milučký J. 
Salamon D. 
Salamon D. 

Polityka prywatności Judostat.pl