Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Mistrzostwa Polski Młodzieży
Wrocław, 03-04.04.1998
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -60 kg -66 kg -73 kg -81 kg -90 kg -100 kg +100 kg
Kobiety -48 kg -52 kg -57 kg -63 kg -70 kg -78 kg +78 kg

 kategoria: -60 kg
Ćwiartka A
 
Szczepanik Jerzy (Pałac Młodzieży Tarnów)
Pasierbek A. 
Pasierbek Adam (GKS Czarni Bytom)
Libera R. 
Libera Rafał (WKS Śląsk Wrocław)
Libera R. 
 


Ćwiartka B
 
Obierzyński Dominik (WKS Flota Gdynia)
Kosiński K. 
Kosiński Krzysztof (MKS Pałac Młodzieży Łódź)
Kosiński K. 
Gorzelańczyk Paweł (AZS OŚ Poznań)
Gorzelańczyk P. 
 


Ćwiartka C
 
Wolski Paweł (TS Gwardia Warszawa)
Wolski P. 
Bieniek Rafał (AZS OŚ Poznań)
Świercz D. 
Świercz Dariusz (WKS Śląsk Wrocław)
Świercz D. 
 


Ćwiartka D
 
Chmieliński Grzegorz (KJ Koka Jastrzębie-Zdrój)
Chmieliński G. 
Ambroziak Tomasz (PKS Olimpia Poznań)
Wieteska B. 
Wieteska Bartłomiej (TS Wisła Kraków)
Wieteska B. 
 


Repasaże
 
 
Pasierbek A. 
Pasierbek A. 
Pasierbek A. 
Obierzyński D. 
Obierzyński D. 
Gorzelańczyk P. 
Pasierbek A. 
Wieteska B. 
 
Wolski P. 
Wolski P. 
Wolski P. 
 
Chmieliński G. 
Chmieliński G. 
Wolski P. 
Kosiński K. 


Półfinały / Finał
 
Libera R. 
Libera R. 
Kosiński K. 
Świercz D. 
Świercz D. 
Świercz D. 
Wieteska B. 

Polityka prywatności Judostat.pl