Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Mistrzostwa Polski Młodzieży
Wrocław, 03-04.04.1998
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -60 kg -66 kg -73 kg -81 kg -90 kg -100 kg +100 kg
Kobiety -48 kg -52 kg -57 kg -63 kg -70 kg -78 kg +78 kg

 kategoria: -100 kg
Ćwiartka A
 
Sieniawski Andrzej (AZS OŚ Poznań)
Sitarski P. 
Sitarski Paweł (TS Gwardia Warszawa)
Sitarski P. 
Guzowski Piotr (GKS Olimpia Grudziądz)
Guzowski P. 
 


Ćwiartka B
 
Wieczorek Piotr (WKS Śląsk Wrocław)
Wieczorek P. 
 
Wieczorek P. 
Troszczyński Rafał (PKS Olimpia Poznań)
Troszczyński R. 
 


Ćwiartka C
 
Wielecki Wiktor (TS Wisła Kraków)
Wielecki W. 
 
Wielecki W. 
Szpiglewski Marek (WKS Śląsk Wrocław)
Szpiglewski M. 
 


Ćwiartka D
 
Szewczak Tomasz (AZS AWF Gdańsk)
Szewczak T. 
 
Szewczak T. 
Wołosiński Wojciech (WKS Śląsk Wrocław)
Wołosiński W. 
 


Repasaże
 
Sieniawski A. 
Guzowski P. 
Guzowski P. 
Troszczyński R. 
 
Troszczyński R. 
Troszczyński R. 
Szewczak T. 
Szewczak T. 
 
Szpiglewski M. 
Szpiglewski M. 
Szpiglewski M. 
 
Wołosiński W. 
Wołosiński W. 
Szpiglewski M. 
Wieczorek P. 


Półfinały / Finał
 
Sitarski P. 
Sitarski P. 
Wieczorek P. 
Sitarski P. 
Wielecki W. 
Wielecki W. 
Szewczak T. 

Polityka prywatności Judostat.pl