Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów
Kraków, 11-13.10.1996
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -60 kg -65 kg -71 kg -78 kg -86 kg -95 kg +95 kg OPEN
Kobiety -48 kg -52 kg -56 kg -61 kg -66 kg -72 kg +72 kg OPEN

 kategoria: -66 kg
Ćwiartka A
 
Bednarska Joanna (AZS AWF Gdańsk)
Bednarska J. 
Okulska Anna (KŚ AZS Gliwice)
Adamska D. 
Kondraciuk Dorota (PKS WSP Gwardia Szczytno)
Adamska D. 
Adamska Dorota (KS Gwardia Koszalin)


Ćwiartka B
 
Zasada Aleksandra (WTJ Włocławek)
Ziarno R. 
Ziarno Radosława (KS Lublinianka Lublin)
Pszenna M. 
Pszenna Monika (ZŚ AZS Opole)
Pszenna M. 
Brzezińska Ida (KS Gwardia Bielsko-Biała)


Ćwiartka C
 
Świątkiewicz Katarzyna (ZŚ AZS Opole)
Świątkiewicz K. 
Barycka Beata (KS Lublinianka Lublin)
Szczepańska A. 
Dubicka Emilia (WKS Śląsk Wrocław)
Szczepańska A. 
Szczepańska Aneta (WTJ Włocławek)


Ćwiartka D
 
Konopka Agnieszka (KŚ AZS Gliwice)
Konopka A. 
Wójcicka Barbara (KS Błękitni Tarnów)
Konopka A. 
Denys Agnieszka (KS Lublinianka Lublin)
Denys A. 
 


Repasaże
 
Kondraciuk D. 
Kondraciuk D. 
Bednarska J. 
Kondraciuk D. 
Brzezińska I. 
Brzezińska I. 
Ziarno R. 
Kondraciuk D. 
Konopka A. 
Dubicka E. 
Dubicka E. 
Świątkiewicz K. 
Wójcicka B. 
Wójcicka B. 
Wójcicka B. 
Denys A. 
Adamska D. 
Adamska D. 


Półfinały / Finał
 
Adamska D. 
Pszenna M. 
Pszenna M. 
Szczepańska A. 
Szczepańska A. 
Szczepańska A. 
Konopka A. 

Polityka prywatności Judostat.pl