Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów
Kraków, 11-13.10.1996
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -60 kg -65 kg -71 kg -78 kg -86 kg -95 kg +95 kg OPEN
Kobiety -48 kg -52 kg -56 kg -61 kg -66 kg -72 kg +72 kg OPEN

 kategoria: -72 kg
Ćwiartka A
 
Walczak Beata (MKS Zryw Łowicz)
Walczak B. 
Skibińska Monika (MKS Orkan Sochaczew)
Walczak B. 
Ziółkowska Paulina (UKJ Orzeł Warszawa)
Świątkiewicz M. 
Świątkiewicz Monika (ZŚ AZS Opole)


Ćwiartka B
 
Koroza Anna (AZS OŚ Łódź)
Koroza A. 
Śnieżko Anna (KS Gwardia Koszalin)
Koroza A. 
Czepukojć Agnieszka (AZS AWF Gdańsk)
Czepukojć A. 
 


Ćwiartka C
 
Marczewska Beata (KS AZS-AWF Warszawa)
Mróz A. 
Mróz Agata (ZŚ AZS Opole)
Mróz A. 
Dadci Adrianna (AZS AWF Gdańsk)
Dadci A. 
Bilska Agata (KS Gwardia Bielsko-Biała)


Ćwiartka D
 
Kowalska Monika (AZS OŚ Łódź)
Podolska M. 
Podolska Marzena (UKJ Orzeł Warszawa)
Lubczyńska I. 
Lubczyńska Izabela (KS AZS-AWF Wrocław)
Lubczyńska I. 
 


Repasaże
 
Skibińska M. 
Świątkiewicz M. 
Świątkiewicz M. 
Świątkiewicz M. 
Śnieżko A. 
Śnieżko A. 
Czepukojć A. 
Mróz A. 
Mróz A. 
Marczewska B. 
Dadci A. 
Dadci A. 
Dadci A. 
 
Podolska M. 
Podolska M. 
Walczak B. 
Walczak B. 


Półfinały / Finał
 
Walczak B. 
Koroza A. 
Koroza A. 
Koroza A. 
Mróz A. 
Lubczyńska I. 
Lubczyńska I. 

Polityka prywatności Judostat.pl