Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów
Kraków, 11-13.10.1996
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

MężczyĽni -60 kg -65 kg -71 kg -78 kg -86 kg -95 kg +95 kg OPEN
Kobiety -48 kg -52 kg -56 kg -61 kg -66 kg -72 kg +72 kg OPEN

 kategoria: OPEN
Ćwiartka A
 
Szymura Agnieszka (Sakura Żory)
Szymura A. 
Lubczyńska Izabela (KS AZS-AWF Wrocław)
Maksymow B. 
Maksymow Beata (KJ Koka Jastrzębie-Zdrój)
Maksymow B. 
Kołodziejczyk Marta (AKS Strzegom)


Ćwiartka B
 
Zwolak Olga (KS AZS-AWF Warszawa)
Brzezińska I. 
Brzezińska Ida (KS Gwardia Bielsko-Biała)
Brzezińska I. 
¦wi±tkiewicz Katarzyna (Z¦ AZS Opole)
Szymańska J. 
Szymańska Joanna (AZS OŚ Łódź)


Ćwiartka C
 
Zasada Aleksandra (WTJ Włocławek)
Tokarz I. 
Tokarz Irena (Z¦ AZS Opole)
Tokarz I. 
Byrdy Barbara (KS Gwardia Bielsko-Biała)
Kowalska M. 
Kowalska Monika (AZS OŚ Łódź)


Ćwiartka D
 
Marczewska Beata (KS AZS-AWF Warszawa)
Węgrzyn M. 
Węgrzyn Marzena (Z¦ AZS Opole)
Węgrzyn M. 
Kosidło Dorota (AZS AWF Gdańsk)
Iwańska E. 
Iwańska Ewa (MKS Zryw Toruń)


Repasaże
 
Kołodziejczyk M. 
Kołodziejczyk M. 
Szymura A. 
Kołodziejczyk M. 
Zwolak O. 
Szymańska J. 
Szymańska J. 
Kołodziejczyk M. 
Węgrzyn M. 
Zasada A. 
Kowalska M. 
Kowalska M. 
Iwańska E. 
Marczewska B. 
Iwańska E. 
Iwańska E. 
Iwańska E. 
Brzezińska I. 


Półfinały / Finał
 
Maksymow B. 
Maksymow B. 
Brzezińska I. 
Maksymow B. 
Tokarz I. 
Tokarz I. 
Węgrzyn M. 

Polityka prywatności Judostat.pl