Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych
Włocławek, 29-30.05.1993
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -53 kg -57 kg -62 kg -68 kg -75 kg -83 kg -90 kg +90 kg

 kategoria: +90 kg
Ćwiartka A
 
Mazur Sławomir (KS Lublinianka Lublin)
Siemiński R. 
Siemiński Robert (OPKS Gwardia Olsztyn)
Luśniewski G. 
Luśniewski Gabriel (KS AZS-AWF Wrocław)
Luśniewski G. 
 


Ćwiartka B
 
Kowalski Marcin (WKS Kadra Rembertów)
Pliński M. 
Pliński Marek (WKS Flota Gdynia)
Pliński M. 
Cieślowski Leszek (KKS Hejnał Kęty)
Cieślowski L. 
 


Ćwiartka C
 
Mielnik Andrzej (PTS Katowice)
Mielnik A. 
Hetmańczyk Sławomir (ULKS Ippon Jarocin)
Błażejak A. 
Błażejak Artur (KU AZS WAT Warszawa)
Błażejak A. 
 


Ćwiartka D
 
Sikora Tomasz (WKS Śląsk Wrocław)
Sikora T. 
 
Biskupski P. 
Biskupski Paweł (GKS Wybrzeże Gdańsk)
Biskupski P. 
 


Repasaże
 
 
Siemiński R. 
Siemiński R. 
Cieślowski L. 
Kowalski M. 
Cieślowski L. 
Cieślowski L. 
Błażejak A. 
Błażejak A. 
 
Mielnik A. 
Mielnik A. 
Mielnik A. 
 
Sikora T. 
Sikora T. 
Mielnik A. 
Pliński M. 


Półfinały / Finał
 
Luśniewski G. 
Luśniewski G. 
Pliński M. 
Biskupski P. 
Błażejak A. 
Biskupski P. 
Biskupski P. 

Polityka prywatności Judostat.pl