Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Grand Prix Seniorów
Gdańsk, 01-02.04.2000
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -60 kg -66 kg -73 kg -81 kg -90 kg -100 kg +100 kg
Kobiety -48 kg -52 kg -57 kg -63 kg -70 kg -78 kg +78 kg

 kategoria: -48 kg
Ćwiartka A
 
Ślimak Agnieszka (KS Gwardia Bielsko-Biała)
Ślimak A. 
Bachuryńska Magdalena (KS Lublinianka Lublin)
Ślimak A. 
Gehrke Adrianna (GKS Olimpia Grudziądz)
Gehrke A. 
 


Ćwiartka B
 
Daniel Alicja (AZS AWF Gdańsk)
Daniel A. 
Płonka Justyna (MKS Zryw Toruń)
Grzesiak A. 
Grzesiak Anna (KS AZS-AWF Wrocław)
Grzesiak A. 
 


Ćwiartka C
 
Byczek Anna (KS AZS-AWF Wrocław)
Zabrodzka A. 
Zabrodzka Agnieszka (KS Gwardia Bielsko-Biała)
Zabrodzka A. 
Osenkowska Iwona (AZS AWF Gdańsk)
Osenkowska I. 
 


Ćwiartka D
 
Żemła Anna (AZS AWF Gdańsk)
Żemła A. 
Skuła Katarzyna (KS Lublinianka Lublin)
Żemła A. 
Furmaniak Zuzanna (AZS OŚ Poznań)
Furmaniak Z. 
 


Repasaże
 
Bachuryńska M. 
Bachuryńska M. 
Gehrke A. 
Bachuryńska M. 
 
Daniel A. 
Daniel A. 
Bachuryńska M. 
Zabrodzka A. 
Byczek A. 
Osenkowska I. 
Osenkowska I. 
Osenkowska I. 
Skuła K. 
Furmaniak Z. 
Furmaniak Z. 
Grzesiak A. 
Grzesiak A. 


Półfinały / Finał
 
Ślimak A. 
Ślimak A. 
Grzesiak A. 
Żemła A. 
Zabrodzka A. 
Żemła A. 
Żemła A. 

Polityka prywatności Judostat.pl