Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Grand Prix Seniorów
Gdańsk, 01-02.04.2000
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -60 kg -66 kg -73 kg -81 kg -90 kg -100 kg +100 kg
Kobiety -48 kg -52 kg -57 kg -63 kg -70 kg -78 kg +78 kg

 kategoria: +100 kg
Ćwiartka A
 
Jańczak Jarosław (GKS Wybrzeże Gdańsk)
Jańczak J. 
Chlewicki Krystian (MKS Zryw Toruń)
Malowaniec P. 
Malowaniec Paweł (WKS Śląsk Wrocław)
Malowaniec P. 
 


Ćwiartka B
 
Bodziacki Artur (TS Wisła Kraków)
Kwieciński I. 
Kwieciński Ireneusz (KŚ AZS Gliwice)
Kwieciński I. 
Marcinkiewicz Rafał (KS Gwardia Wrocław)
Marcinkiewicz R. 
 


Ćwiartka C
 
Borkowski Hubert (TS Gwardia Warszawa)
Klotz M. 
Klotz Maciej (WKS Śląsk Wrocław)
Pituła M. 
Pituła Marek (GKS Czarni Bytom)
Pituła M. 
 


Ćwiartka D
 
Kucharczyk Andrzej (GKS Wybrzeże Gdańsk)
Rutkowski R. 
Rutkowski Rafał (AZS AWF Gdańsk)
Rutkowski R. 
Wolszczak Mirosław (WKS Śląsk Wrocław)
Wolszczak M. 
 


Repasaże
 
 
Jańczak J. 
Jańczak J. 
Bodziacki A. 
Bodziacki A. 
Bodziacki A. 
Marcinkiewicz R. 
Bodziacki A. 
Rutkowski R. 
 
Klotz M. 
Klotz M. 
Klotz M. 
Kucharczyk A. 
Wolszczak M. 
Wolszczak M. 
Malowaniec P. 
Malowaniec P. 


Półfinały / Finał
 
Malowaniec P. 
Kwieciński I. 
Kwieciński I. 
Pituła M. 
Pituła M. 
Pituła M. 
Rutkowski R. 

Polityka prywatności Judostat.pl