Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
III Turniej o Puchar Burmistrza Białołęki U13
Warszawa, 05.11.2016
 

III Turniej Judo o Puchar Burmistrza Białołęki
III Turniej o Puchar Burmistrza Białołęki U9 III Turniej o Puchar Burmistrza Białołęki U11
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

MężczyĽni -27 kg -30 kg -33 kg -36 kg -39 kg -42 kg -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg +60 kg
Kobiety -26 kg -30 kg -34 kg -37 kg -40 kg -44 kg -52 kg -59 kg +59 kg

 kategoria: -50 kg
Ćwiartka A
 
GwódĽ Jakub (GKS Czarni Bytom)
W±sikowski M. 
W±sikowski Michał (Judo Legia Warszawa)
W±sikowski M. 
Pavlenko Daniil (Sdushor Kaliningrad)
Pavlenko D. 
 


Ćwiartka B
 
Kowalski Szymon (UKS Ronin-Team Warszawa)
Kowalski S. 
 
Pruszkowski H. 
Pruszkowski Hubert (UKS Ulisses Team Pruszków)
Pruszkowski H. 
 


Ćwiartka C
 
Jaskółowski Antoni (Klub Judo Mizu Kobyłka)
Jaskółowski A. 
 
Jaskółowski A. 
Sergeev Vadim (Sdushor Kaliningrad)
Sergeev V. 
 


Ćwiartka D
 
Szymborski Jan (UKJ Ryś Warszawa)
Szymborski J. 
 
Szymborski J. 
Dolgopolov Ivan (Sdushor Kaliningrad)
Dolgopolov I. 
 


Repasaże
 
GwódĽ J. 
GwódĽ J. 
Pavlenko D. 
GwódĽ J. 
 
Kowalski S. 
Kowalski S. 
GwódĽ J. 
Jaskółowski A. 
 
Sergeev V. 
Sergeev V. 
Dolgopolov I. 
 
Dolgopolov I. 
Dolgopolov I. 
W±sikowski M. 
W±sikowski M. 


Półfinały / Finał
 
W±sikowski M. 
Pruszkowski H. 
Pruszkowski H. 
Pruszkowski H. 
Jaskółowski A. 
Szymborski J. 
Szymborski J. 

Polityka prywatności Judostat.pl