Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
III Turniej o Puchar Burmistrza Białołęki U13
Warszawa, 05.11.2016
 

III Turniej Judo o Puchar Burmistrza Białołęki
III Turniej o Puchar Burmistrza Białołęki U9 III Turniej o Puchar Burmistrza Białołęki U11
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -27 kg -30 kg -33 kg -36 kg -39 kg -42 kg -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg +60 kg
Kobiety -26 kg -30 kg -34 kg -37 kg -40 kg -44 kg -52 kg -59 kg +59 kg

 kategoria: -34 kg
Ćwiartka A
 
Witkowska Wiktoria (UKJ Lemur Warszawa)
Witkowska W. 
Sawicka Natalia (GKS Czarni Bytom)
Lisiak Z. 
Jesionek Maria (UKJ Lemur Warszawa)
Lisiak Z. 
Lisiak Zuzanna (UKS Praskie Centrum Sportu Warszawa)


Ćwiartka B
 
Kołakowska Zuzanna (UKS Judo Panda Warszawa)
Kołakowska Z. 
Wieczorek Natalia (UKJ Lemur Warszawa)
Kołakowska Z. 
Ziębicka Martyna (UKS Ronin-Team Warszawa)
Ziębicka M. 
 


Ćwiartka C
 
Świtek Barbara (UKS Judo Panda Warszawa)
Walendzik J. 
Walendzik Julia (UKJ Lemur Warszawa)
Gulite A. 
Gulite Anna (JC Kyodai Riga)
Gulite A. 
 


Ćwiartka D
 
Zienkiewicz Urszula (UKJ Lemur Warszawa)
Chmielewska K. 
Chmielewska Kinga (GKS Czarni Bytom)
Chmielewska K. 
Pietrzak Gabriela (UKJ Lemur Warszawa)
Pietrzak G. 
 


Repasaże
 
Jesionek M. 
Witkowska W. 
Witkowska W. 
Witkowska W. 
Wieczorek N. 
Wieczorek N. 
Ziębicka M. 
Witkowska W. 
Chmielewska K. 
 
Walendzik J. 
Walendzik J. 
Walendzik J. 
Zienkiewicz U. 
Pietrzak G. 
Pietrzak G. 
Kołakowska Z. 
Kołakowska Z. 


Półfinały / Finał
 
Lisiak Z. 
Lisiak Z. 
Kołakowska Z. 
Gulite A. 
Gulite A. 
Gulite A. 
Chmielewska K. 

Polityka prywatności Judostat.pl