Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
WOM - Otwarte Mistrzostwa Warszawy Dzieci (U13)
Warszawa, 03.06.2017
 

Warszawska Olimpiada Młodzieży
Warszawska Olimpiada Młodzieży - Młodzicy Warszawska Olimpiada Młodzieży - Juniorzy Młodsi Warszawska Olimpiada Młodzieży - Juniorzy
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

MężczyĽni -30 kg -33 kg -36 kg -39 kg -42 kg -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg -66 kg +66 kg
Kobiety -27 kg -33 kg -36 kg -40 kg -44 kg -48 kg -52 kg -57 kg +57 kg

 kategoria: -46 kg
Ćwiartka A
 
Perliński Igor (UKS Judo Panda Warszawa)
Perliński I. 
Kazimierczak Adam (KS Yawara Warszawa)
Ludzia F. 
Ludzia Franciszek (UKS Judo Fight Club Warszawa)
Ludzia F. 
 


Ćwiartka B
 
Pietraszewski Jędrzej (UKJ Lemur Warszawa)
Pietraszewski J. 
 
Bierzyński S. 
Bierzyński Stefan (IKIZAMA Judo Klub Piaseczno)
Bierzyński S. 
 


Ćwiartka C
 
Kowalewski Karol (UKJ Lemur Warszawa)
Kowalewski K. 
B±k Patryk (UKJ Yuko Józefów)
Kowalewski K. 
Martynowski Damian (UKS Kata Pruszków)
Martynowski D. 
 


Ćwiartka D
 
Waćko Mateusz (UKS SameJudo )
Waćko M. 
 
Waćko M. 
Ludzia Jan Kanty (UKS Judo Fight Club Warszawa)
Ludzia J. 
 


Repasaże
 
 
Perliński I. 
Perliński I. 
Perliński I. 
 
Pietraszewski J. 
Pietraszewski J. 
Kowalewski K. 
Kowalewski K. 
B±k P. 
B±k P. 
Martynowski D. 
Ludzia J. 
 
Ludzia J. 
Ludzia J. 
Ludzia J. 
Bierzyński S. 


Półfinały / Finał
 
Ludzia F. 
Ludzia F. 
Bierzyński S. 
Waćko M. 
Kowalewski K. 
Waćko M. 
Waćko M. 

Polityka prywatności Judostat.pl