Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
WOM - Otwarte Mistrzostwa Warszawy Dzieci (U13)
Warszawa, 03.06.2017
 

Warszawska Olimpiada Młodzieży
Warszawska Olimpiada Młodzieży - Młodzicy Warszawska Olimpiada Młodzieży - Juniorzy Młodsi Warszawska Olimpiada Młodzieży - Juniorzy
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -30 kg -33 kg -36 kg -39 kg -42 kg -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg -66 kg +66 kg
Kobiety -27 kg -33 kg -36 kg -40 kg -44 kg -48 kg -52 kg -57 kg +57 kg

 kategoria: -33 kg
Ćwiartka A
 
Przetacka Oliwia (UKJ Ryś Warszawa)
Jędrzejek L. 
Jędrzejek Lidia (UKJ Lemur Warszawa)
Jędrzejek L. 
Marta Dąbrowska (Kuma Judo Warszawa)
Marta D. 
 


Ćwiartka B
 
Ziębicka Martyna (UKS Ronin-Team Warszawa)
Jesionek M. 
Jesionek Maria (UKJ Lemur Warszawa)
Jesionek M. 
Urbańska Natalia (UKJ 82 Warszawa)
Urbańska N. 
 


Ćwiartka C
 
Chmielewska Helena (KS AZS-AWF Warszawa)
Chmielewska H. 
Borkowska Sandra (UKS Sakura Judo Płock)
Pietrzak G. 
Pietrzak Gabriela (UKJ Lemur Warszawa)
Pietrzak G. 
 


Ćwiartka D
 
Świtek Zuzanna (UKS Judo Panda Warszawa)
Świtek Z. 
Klajn-broszkiewicz Aleksandra (UKS Ronin-Team Warszawa)
Świtek Z. 
Kazubska Weronika (UKS Praskie Centrum Sportu Warszawa)
Kazubska W. 
 


Repasaże
 
Przetacka O. 
Przetacka O. 
Marta D. 
Przetacka O. 
Ziębicka M. 
Ziębicka M. 
Urbańska N. 
Przetacka O. 
Pietrzak G. 
 
Chmielewska H. 
Chmielewska H. 
Chmielewska H. 
Klajn-broszkiewicz A. 
Kazubska W. 
Kazubska W. 
Jędrzejek L. 
Jędrzejek L. 


Półfinały / Finał
 
Jędrzejek L. 
Jesionek M. 
Jesionek M. 
Jesionek M. 
Pietrzak G. 
Świtek Z. 
Świtek Z. 

Polityka prywatności Judostat.pl