Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Ikizama Cup Piaseczno U14
Piaseczno, 10.02.2018
 

Ikizama Cup - Turniej o Puchar Burmistrza Piaseczna
Ikizama Cup Piaseczno U10 Ikizama Cup Piaseczno U12 Ikizama Cup Piaseczno U16
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -30 kg -33 kg -36 kg -39 kg -42 kg -46 kg -50 kg -55 kg -61 kg +61 kg
Kobiety -31 kg -34 kg -37 kg -44 kg -50 kg -54 kg +54 kg

 kategoria: -39 kg
Ćwiartka A
 
Bujakowski Filip (UKJ Champion Warszawa)
Salwin S. 
Salwin Stanisław (UKJ Meiyo Warszawa)
Dobrowolski M. 
Dobrowolski Maksymilian (UKS Safari 152 Warszawa)
Dobrowolski M. 
 


Ćwiartka B
 
Gajcy Nikodem (UKJ Meiyo Warszawa)
Gajcy N. 
Wielądek Marcin (UKJ Lemur Warszawa)
Bronikowski D. 
Bronikowski Damian (UKS Ippon MDK Kutno)
Bronikowski D. 
 


Ćwiartka C
 
Mróz Maksymilian (UKS Judo Fight Club Warszawa)
Kowalczyk D. 
Kowalczyk Dawid (IKIZAMA Judo Klub Piaseczno)
Kowalczyk D. 
Cesky Michal (Liaz Jablonec Jablonec)
Cesky M. 
 


Ćwiartka D
 
Manowski Dawid (UKJ Lemur Warszawa)
Padziński K. 
Padziński Kamil (UKJ Meiyo Warszawa)
Związek M. 
Związek Mateusz (UKJ Yuko Józefów)
Związek M. 
 


Repasaże
 
 
Salwin S. 
Salwin S. 
Gajcy N. 
 
Gajcy N. 
Gajcy N. 
Związek M. 
Związek M. 
Mróz M. 
Cesky M. 
Cesky M. 
Cesky M. 
 
Padziński K. 
Padziński K. 
Cesky M. 
Bronikowski D. 


Półfinały / Finał
 
Dobrowolski M. 
Dobrowolski M. 
Bronikowski D. 
Kowalczyk D. 
Kowalczyk D. 
Kowalczyk D. 
Związek M. 

Polityka prywatności Judostat.pl