Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Ogólnopolski Turniej Judo-U12
Kowala, 21.09.2019
 

Ogólnopolski Turniej Judo
Ogólnopolski Turniej Judo-U8 Ogólnopolski Turniej Judo-U10 Ogólnopolski Turniej Judo-U14 Ogólnopolski Turniej Judo-U16
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

MężczyĽni -30 kg -34 kg -38 kg -42 kg -46 kg -50 kg -55 kg +55 kg
Kobiety -27 kg -30 kg -33 kg -40 kg -44 kg -52 kg +52 kg

 kategoria: -42 kg
Ćwiartka A
 
Balcerzak Michał (LUKS Jusport Justynów)
Borowski I. 
Borowski Igor (IKIZAMA Judo Klub Piaseczno)
Rybicki S. 
Rybicki Szymon (UKS SameJudo )
Rybicki S. 
 


Ćwiartka B
 
Kowalski Bartosz (UKS Chojrak Warszawa)
Kowalski B. 
Nogaj Szymon (ULKS Judo Kowala)
Kowalski B. 
Rzepecki Antoni (AZS UŁ Łódź)
Rzepecki A. 
 


Ćwiartka C
 
Wi¶niewski Aleksy (UKS SameJudo )
Wi¶niewski A. 
Juknevicius Tautgirdas (Kaunas JC Asahi Kovno)
Wi¶niewski A. 
Sarwiński Maciej (AZS UŁ Łódź)
Sarwiński M. 
 


Ćwiartka D
 
Trzosiński Jurek (UKJ Meiyo Warszawa)
Stawczyk H. 
Stawczyk Hubert (ULKS Judo Kowala)
Stawczyk H. 
Antoniak Bartosz (UMKS ŻAK Kielce)
Antoniak B. 
 


Repasaże
 
 
Borowski I. 
Borowski I. 
Borowski I. 
Nogaj S. 
Rzepecki A. 
Rzepecki A. 
Borowski I. 
Stawczyk H. 
Juknevicius T. 
Juknevicius T. 
Sarwiński M. 
Juknevicius T. 
Trzosiński J. 
Trzosiński J. 
Antoniak B. 
Rybicki S. 
Rybicki S. 


Półfinały / Finał
 
Rybicki S. 
Kowalski B. 
Kowalski B. 
Wi¶niewski A. 
Wi¶niewski A. 
Wi¶niewski A. 
Stawczyk H. 

Polityka prywatności Judostat.pl