Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
IV Turniej Judo o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo U12
Warszawa, 26.10.2019
 

IV Turniej Judo o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo
IV Turniej Judo o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo U8 IV Turniej Judo o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo U10 IV Turniej Judo o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo U14 IV Turniej Judo o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo-Niepełnosprawni
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

MężczyĽni -30 kg -33 kg -36 kg -39 kg -42 kg -46 kg -50 kg -55 kg +55 kg
Kobiety -28 kg -31 kg -34 kg -37 kg -40 kg -44 kg -48 kg -58 kg +58 kg

 kategoria: -42 kg
Ćwiartka A
 
Romaniuk Dawid (UKJ Lemur Warszawa)
Szczypek J. 
Szczypek Jerzy (UKS Judo Fight Club Warszawa)
Wolak K. 
Wolak Karol (Klub Sportowy Nastula Club Warszawa)
Wolak K. 
Filipiuk Wojciech (Kuma Judo Warszawa)


Ćwiartka B
 
Kaminski Julian (UKJ 225 Warszawa)
Derebecki A. 
Derebecki Antoni  (UKS Praskie Centrum Sportu Warszawa)
Derebecki A. 
Tyczyński Jan  (UKS Chojrak Warszawa)
Tyczyński J. 
 


Ćwiartka C
 
Sikorski Wojciech (Kuma Judo Warszawa)
Witkowski F. 
Witkowski Filip (Jigo-Tai Warszawa)
Bania O. 
Bania Oliwier (UKS 10 Bydgoszcz)
Bania O. 
 


Ćwiartka D
 
Zadorożny Artem (UKJ Lemur Warszawa)
B±kowski E. 
B±kowski Edward (Klub Sportowy Nastula Club Warszawa)
B±kowski E. 
Go¶ciniak Marcel (LTS CSP Legionowo)
Go¶ciniak M. 
 


Repasaże
 
Filipiuk W. 
Szczypek J. 
Szczypek J. 
Szczypek J. 
Kaminski J. 
Kaminski J. 
Tyczyński J. 
Bania O. 
Bania O. 
 
Witkowski F. 
Witkowski F. 
Go¶ciniak M. 
Zadorożny A. 
Go¶ciniak M. 
Go¶ciniak M. 
Go¶ciniak M. 
Derebecki A. 


Półfinały / Finał
 
Wolak K. 
Wolak K. 
Derebecki A. 
B±kowski E. 
Bania O. 
B±kowski E. 
B±kowski E. 

Polityka prywatności Judostat.pl