Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
IV Turniej Judo o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo U12
Warszawa, 26.10.2019
 

IV Turniej Judo o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo
IV Turniej Judo o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo U8 IV Turniej Judo o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo U10 IV Turniej Judo o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo U14 IV Turniej Judo o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo-Niepełnosprawni
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -30 kg -33 kg -36 kg -39 kg -42 kg -46 kg -50 kg -55 kg +55 kg
Kobiety -28 kg -31 kg -34 kg -37 kg -40 kg -44 kg -48 kg -58 kg +58 kg

 kategoria: -50 kg
Ćwiartka A
 
Lenartowski Karol (UKJ Lemur Warszawa)
Lenartowski K. 
Świerczewski Wojciech (Kuma Judo Warszawa)
Lenartowski K. 
Kratochvil Michael (UKS Mokotovia Warszawa)
Kruszyński A. 
Kruszyński Antoni (UKS 10 Bydgoszcz)


Ćwiartka B
 
Sznee Tymon (Judo Legia Warszawa)
Sznee T. 
Węgrzynek Mateusz (UKJ Lemur Warszawa)
Staszewski F. 
Staszewski Filip (UKJ Meiyo Warszawa)
Staszewski F. 
 


Ćwiartka C
 
Warzęchowski Maciej (Kuma Judo Warszawa)
Warzęchowski M. 
Pietrzak Tymon (UKJ Lemur Warszawa)
Warzęchowski M. 
Jeżyński Krzysztof (Judo Legia Warszawa)
Jeżyński K. 
 


Ćwiartka D
 
Grzeszczak Michał (Jigo-Tai Warszawa)
Tomaszewski J. 
Tomaszewski Jakub (UKS 10 Bydgoszcz)
Tomaszewski J. 
Kuciński Michał (UKJ Lemur Warszawa)
Kuciński M. 
 


Repasaże
 
Świerczewski W. 
Kruszyński A. 
Kruszyński A. 
Kruszyński A. 
 
Sznee T. 
Sznee T. 
Warzęchowski M. 
Warzęchowski M. 
Pietrzak T. 
Pietrzak T. 
Jeżyński K. 
Kuciński M. 
Grzeszczak M. 
Kuciński M. 
Kuciński M. 
Kuciński M. 
Staszewski F. 


Półfinały / Finał
 
Lenartowski K. 
Lenartowski K. 
Staszewski F. 
Lenartowski K. 
Warzęchowski M. 
Tomaszewski J. 
Tomaszewski J. 

Polityka prywatności Judostat.pl