Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
IV Turniej Judo o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo U12
Warszawa, 26.10.2019
 

IV Turniej Judo o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo
IV Turniej Judo o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo U8 IV Turniej Judo o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo U10 IV Turniej Judo o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo U14 IV Turniej Judo o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo-Niepełnosprawni
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -30 kg -33 kg -36 kg -39 kg -42 kg -46 kg -50 kg -55 kg +55 kg
Kobiety -28 kg -31 kg -34 kg -37 kg -40 kg -44 kg -48 kg -58 kg +58 kg

 kategoria: -31 kg
Ćwiartka A
 
Pasecka Aleksandra (Kuma Judo Warszawa)
Burzyńska P. 
Burzyńska Patrycja (UKS 10 Bydgoszcz)
Burzyńska P. 
Kaczmarczyk Zuzanna (UKS Safari 152 Warszawa)
Kaczmarczyk Z. 
 


Ćwiartka B
 
Mucha Zuzia (UKJ Champion Warszawa)
Mucha Z. 
Gołębiewska Marianna (Judo Legia Warszawa)
Mucha Z. 
Bury Ala (UKJ Lemur Warszawa)
Bury A. 
 


Ćwiartka C
 
Przybylska Zofia (UKS Judo Fight Club Warszawa)
Przybylska Z. 
Bagrowska Amelia (UKS 10 Bydgoszcz)
Kowalska M. 
Kowalska Michalina (Judo Legia Warszawa)
Kowalska M. 
 


Ćwiartka D
 
Miszewska Michalina (UKS 10 Bydgoszcz)
Walendzik S. 
Walendzik Sandra (UKJ Lemur Warszawa)
Walendzik S. 
Żółtowska Ula (Kuma Judo Warszawa)
Żółtowska U. 
 


Repasaże
 
Pasecka A. 
Kaczmarczyk Z. 
Kaczmarczyk Z. 
Bury A. 
Gołębiewska M. 
Bury A. 
Bury A. 
Kowalska M. 
Kowalska M. 
 
Przybylska Z. 
Przybylska Z. 
Przybylska Z. 
Miszewska M. 
Żółtowska U. 
Żółtowska U. 
Mucha Z. 
Mucha Z. 


Półfinały / Finał
 
Burzyńska P. 
Burzyńska P. 
Mucha Z. 
Walendzik S. 
Kowalska M. 
Walendzik S. 
Walendzik S. 

Polityka prywatności Judostat.pl