Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
IV Turniej Judo o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo U12
Warszawa, 26.10.2019
 

IV Turniej Judo o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo
IV Turniej Judo o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo U8 IV Turniej Judo o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo U10 IV Turniej Judo o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo U14 IV Turniej Judo o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo-Niepełnosprawni
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

MężczyĽni -30 kg -33 kg -36 kg -39 kg -42 kg -46 kg -50 kg -55 kg +55 kg
Kobiety -28 kg -31 kg -34 kg -37 kg -40 kg -44 kg -48 kg -58 kg +58 kg

 kategoria: -34 kg
Ćwiartka A
 
Stemska Ksenia (UKS 10 Bydgoszcz)
Stemska K. 
Dobrzyńska Emilia (UKJ Champion Warszawa)
Pasternak M. 
Pasternak Michalina (UKJ Lemur Warszawa)
Pasternak M. 
 


Ćwiartka B
 
Wi¶niewska Julia (UKJ Lemur Warszawa)
Wi¶niewska J. 
 
Wi¶niewska J. 
Celejewska Aniela (UKS Chojrak Warszawa)
Celejewska A. 
 


Ćwiartka C
 
Kurant Maja (UKJ Lemur Warszawa)
Kurant M. 
 
Kurant M. 
Maniak Lena (UKJ Champion Warszawa)
Maniak L. 
 


Ćwiartka D
 
Kaleta Beata (UKJ Champion Warszawa)
Kaleta B. 
 
Kaniewska A. 
Kaniewska Alicja (Kuma Judo Warszawa)
Kaniewska A. 
 


Repasaże
 
 
Stemska K. 
Stemska K. 
Celejewska A. 
 
Celejewska A. 
Celejewska A. 
Kurant M. 
Kurant M. 
 
Maniak L. 
Maniak L. 
Kaleta B. 
 
Kaleta B. 
Kaleta B. 
Pasternak M. 
Pasternak M. 


Półfinały / Finał
 
Pasternak M. 
Wi¶niewska J. 
Wi¶niewska J. 
Wi¶niewska J. 
Kurant M. 
Kaniewska A. 
Kaniewska A. 

Polityka prywatności Judostat.pl