Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
IX Ogólnopolski Turniej Judo - U14 (2008-2009)
Tuliszków, 06.03.2021
 

IX Ogólnopolski Turniej Judo
IX Ogólnopolski Turniej Judo - U12 (2010-2011) IX Ogólnopolski Turniej Judo - U16 (2006-2007)
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -32 kg -35 kg -38 kg -42 kg -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg -66 kg -73 kg +73 kg
Kobiety -30 kg -33 kg -36 kg -40 kg -44 kg -48 kg -52 kg -57 kg -63 kg +63 kg

 kategoria: -55 kg
Ćwiartka A
 
Sarkisyan Dawid (Poziom 303 Wroclaw)
Sarkisyan D. 
Bujniewicz Jędrzej (ks Herosi Świebodzin)
Sarkisyan D. 
Kubiak Miłosz (Miejski Klub Sportowy Olimpijczyk Włocławek)
Kubiak M. 
Wągiel Wojciech (UKS Judo Tuliszków)


Ćwiartka B
 
Borowski Igor (IKIZAMA Judo Klub Piaseczno)
Borowski I. 
Grzywa Antoni (MUKS Kokoro Łódź)
Borowski I. 
Jędrzejczak Bartosz (UKS Ippon MDK Kutno)
Jędrzejczak B. 
 


Ćwiartka C
 
Lesiak Jakub (UKS SameJudo )
Bania O. 
Bania Oliwier (UKS 10 Bydgoszcz)
Bania O. 
Lasik Przemysław (UKS Junior Lipno)
Lasik P. 
 


Ćwiartka D
 
Piaskowski Fabian (UKS Łokietek Poznań)
Draniewicz T. 
Draniewicz Tymoteusz (MUKS Kokoro Łódź)
Draniewicz T. 
Majkowski Marcel (UKS Judo Tuliszków)
Majkowski M. 
 


Repasaże
 
Bujniewicz J. 
Kubiak M. 
Kubiak M. 
Jędrzejczak B. 
Grzywa A. 
Jędrzejczak B. 
Jędrzejczak B. 
Jędrzejczak B. 
Draniewicz T. 
Lesiak J. 
Lesiak J. 
Lasik P. 
Lesiak J. 
Piaskowski F. 
Piaskowski F. 
Majkowski M. 
Borowski I. 
Borowski I. 


Półfinały / Finał
 
Sarkisyan D. 
Sarkisyan D. 
Borowski I. 
Bania O. 
Bania O. 
Bania O. 
Draniewicz T. 

Polityka prywatności Judostat.pl