Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
IX Ogólnopolski Turniej Judo - U14 (2008-2009)
Tuliszków, 06.03.2021
 

IX Ogólnopolski Turniej Judo
IX Ogólnopolski Turniej Judo - U12 (2010-2011) IX Ogólnopolski Turniej Judo - U16 (2006-2007)
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczy¼ni -32 kg -35 kg -38 kg -42 kg -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg -66 kg -73 kg +73 kg
Kobiety -30 kg -33 kg -36 kg -40 kg -44 kg -48 kg -52 kg -57 kg -63 kg +63 kg

 kategoria: -60 kg
Ćwiartka A
 
Glanc Wiktor (UKS Judo Tuliszków)
Tomaszewski J. 
Tomaszewski Jakub (UKS 10 Bydgoszcz)
Tomaszewski J. 
Wieczorek Andrzej (AZS OŚ Poznań)
Wieczorek A. 
 


Ćwiartka B
 
Osowski Jakub (UKS Ippon MDK Kutno)
Osowski J. 
 
Osowski J. 
Giedroię Dawid (PRETORIAN TEAM WROCŁAW)
Giedroię D. 
 


Ćwiartka C
 
Solan Maksymilian (IKIZAMA Judo Klub Piaseczno)
Solan M. 
 
Solan M. 
Go³da Adam (Hachi Judo Warszawa)
Go³da A. 
 


Ćwiartka D
 
Kowalski Franciszek (UKS Smecz Pobiedziska)
Kowalski F. 
 
Cichosz M. 
Cichosz Micha³ (UKS SameJudo )
Cichosz M. 
 


Repasaże
 
Glanc W. 
Wieczorek A. 
Wieczorek A. 
Giedroię D. 
 
Giedroię D. 
Giedroię D. 
Cichosz M. 
Cichosz M. 
 
Go³da A. 
Go³da A. 
Kowalski F. 
 
Kowalski F. 
Kowalski F. 
Osowski J. 
Osowski J. 


Półfinały / Finał
 
Tomaszewski J. 
Tomaszewski J. 
Osowski J. 
Tomaszewski J. 
Solan M. 
Solan M. 
Cichosz M. 

Polityka prywatności Judostat.pl