Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Turnieju Judo z okazji Dnia Niepodległości U-11 (2013-2014)
Warszawa, 11.11.2023
 

Turnieju Judo z okazji Dnia Niepodległości Dzieci U-11/U-13
Turnieju Judo z okazji Dnia Niepodległości U-13 (2011-2012)
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -22 kg -25 kg -27 kg -30 kg -33 kg -36 kg -39 kg -42 kg -46 kg -50 kg -55 kg +55 kg
Kobiety -24 kg -27 kg -30 kg -33 kg -36 kg -44 kg -48 kg -52 kg -57 kg +57 kg

 kategoria: -30 kg
Ćwiartka A
 
Pietrzak Jakub (UKS Neko Warszawa)
Wybraniec D. 
Wybraniec Dawid (UKS Safari 152 Warszawa)
Wybraniec D. 
Piórkowski Tomek (UKJ Meiyo Warszawa)
Piórkowski T. 
 


Ćwiartka B
 
Łysak Antoni (ASW Tiger Skierniewice)
Łysak A. 
DWORCZYŃSKI Jacek (MMKS Wojownik Skierniewice)
Łysak A. 
Osypowicz Karol (Hato Judo Warszawa)
Osypowicz K. 
 


Ćwiartka C
 
MICHALSKI Aleksander (ASW Tiger Skierniewice)
MICHALSKI A. 
Pisula Fabian (UKJ 82 Warszawa)
MICHALSKI A. 
Wojsławowicz Jakub (AZS UW Warszawa)
Wojsławowicz J. 
 


Ćwiartka D
 
Dudziński Wojciech (UKS Safari 152 Warszawa)
Dudziński W. 
 
Dudziński W. 
Szymanowicz Julian (KS AZS-AWF Warszawa)
Szymanowicz J. 
 


Repasaże
 
Pietrzak J. 
Piórkowski T. 
Piórkowski T. 
DWORCZYŃSKI J. 
DWORCZYŃSKI J. 
DWORCZYŃSKI J. 
Osypowicz K. 
DWORCZYŃSKI J. 
MICHALSKI A. 
Pisula F. 
Pisula F. 
Wojsławowicz J. 
Szymanowicz J. 
 
Szymanowicz J. 
Szymanowicz J. 
Wybraniec D. 
Wybraniec D. 


Półfinały / Finał
 
Wybraniec D. 
Łysak A. 
Łysak A. 
Łysak A. 
MICHALSKI A. 
Dudziński W. 
Dudziński W. 

Polityka prywatności Judostat.pl