Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów
Opole, 10-12.10.2002
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW ZDJĘCIA Z ZAWODÓW

MężczyĽni -60 kg -66 kg -73 kg -81 kg -90 kg -100 kg +100 kg OPEN
Kobiety -48 kg -52 kg -57 kg -63 kg -70 kg -78 kg +78 kg OPEN

 kategoria: -66 kg
Ćwiartka A
 
¬ródło Przemysław (KS AZS-AWF Warszawa)
Libera R. 
Libera Rafał (WKS Śląsk Wrocław)
Kręcielewski T. 
Kręcielewski Tomasz (TS Gwardia Warszawa)
Kręcielewski T. 
Wysocki Wojciech (GKS Czarni Bytom)


Ćwiartka B
 
Piekarczyk Wojciech (KS Gwardia Opole)
Piekarczyk W. 
Janik Krzysztof (WKS Śląsk Wrocław)
Cyran J. 
Kopeć Andrzej (KS AZS-AWF Warszawa)
Cyran J. 
Cyran Jacek (GKS Czarni Bytom)


Ćwiartka C
 
Bodzioch Mateusz (KS Błękitni Tarnów)
Adamiec T. 
Adamiec Tomasz (UKJ Ryś Warszawa)
Adamiec T. 
Białas Paweł (KS AZS-AWF Warszawa)
Białas P. 
Bernasiewicz Maciej (WTJ Włocławek)


Ćwiartka D
 
Michałek Mateusz (GKS Czarni Bytom)
Bułka J. 
Bułka Jakub (KS Gwardia Opole)
Bułka J. 
Kamiński Jacek (WKS Śląsk Wrocław)
Kamiński J. 
Bajda Mariusz (KS AZS-AWF Warszawa)


Repasaże
 
Wysocki W. 
Wysocki W. 
Libera R. 
Wysocki W. 
Kopeć A. 
Piekarczyk W. 
Piekarczyk W. 
Bułka J. 
Bułka J. 
Bodzioch M. 
Bodzioch M. 
Białas P. 
Bodzioch M. 
Michałek M. 
Michałek M. 
Kamiński J. 
Kręcielewski T. 
Kręcielewski T. 


Półfinały / Finał
 
Kręcielewski T. 
Cyran J. 
Cyran J. 
Adamiec T. 
Adamiec T. 
Adamiec T. 
Bułka J. 

Polityka prywatności Judostat.pl