Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów
Opole, 10-12.10.2002
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW ZDJĘCIA Z ZAWODÓW

Mężczyźni -60 kg -66 kg -73 kg -81 kg -90 kg -100 kg +100 kg OPEN
Kobiety -48 kg -52 kg -57 kg -63 kg -70 kg -78 kg +78 kg OPEN

 kategoria: -73 kg
Ćwiartka A
 
Liszek Łukasz (KS AZS AWFiS Gdańsk)
Poździk A. 
Poździk Adam (WKS Flota Gdynia)
Wiłkomirski K. 
Zbyszewski Piotr (TS Wisła Kraków)
Wiłkomirski K. 
Wiłkomirski Krzysztof (AZS UW Warszawa)


Ćwiartka B
 
Szymajda Przemysław (ASJ AON Rembertów)
Foltyn I. 
Foltyn Igor (KS AZS AWFiS Gdańsk)
Foltyn I. 
Trędowski Robert (TS Gwardia Warszawa)
Trędowski R. 
Zajkowski Wojciech (WOSW KS Warszawa)


Ćwiartka C
 
Kołodziej Marcin (KS AZS AWFiS Gdańsk)
Gajdamakin R. 
Gajdamakin Radosław (GKS Czarni Bytom)
Zajkowski A. 
Zajkowski Adam (WOSW KS Warszawa)
Zajkowski A. 
Trędowski Grzegorz (TS Gwardia Warszawa)


Ćwiartka D
 
Niewiadomski Jarosław (WKS Flota Gdynia)
Niewiadomski J. 
Wróblewski Rafał (KS AZS AWFiS Gdańsk)
Bałanda Ł. 
Janociński Arkadiusz (KS Lublinianka Lublin)
Bałanda Ł. 
Bałanda Łukasz (AZS UW Warszawa)


Repasaże
 
Zbyszewski P. 
Poździk A. 
Poździk A. 
Trędowski R. 
Szymajda P. 
Trędowski R. 
Trędowski R. 
Trędowski R. 
Bałanda Ł. 
Trędowski G. 
Gajdamakin R. 
Gajdamakin R. 
Gajdamakin R. 
Janociński A. 
Niewiadomski J. 
Niewiadomski J. 
Gajdamakin R. 
Foltyn I. 


Półfinały / Finał
 
Wiłkomirski K. 
Wiłkomirski K. 
Foltyn I. 
Wiłkomirski K. 
Zajkowski A. 
Zajkowski A. 
Bałanda Ł. 

Polityka prywatności Judostat.pl