Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów
Opole, 10-12.10.2002
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW ZDJĘCIA Z ZAWODÓW

MężczyĽni -60 kg -66 kg -73 kg -81 kg -90 kg -100 kg +100 kg OPEN
Kobiety -48 kg -52 kg -57 kg -63 kg -70 kg -78 kg +78 kg OPEN

 kategoria: -90 kg
Ćwiartka A
 
Okrój Piotr (WKS Śląsk Wrocław)
Okrój P. 
Pytliński Paweł (TS Wisła Kraków)
Matyjaszek P. 
Orzeł Michał (KS AZS-AWF Wrocław)
Matyjaszek P. 
Matyjaszek Przemysław (GKS Czarni Bytom)


Ćwiartka B
 
Górnicki Maciej (KS AZS-AWF Wrocław)
Górnicki M. 
Siwakowski Marcin (UKS-GKJ Głogów)
Górnicki M. 
Panek Kamil (KS AZS AWFiS Gdańsk)
Trzebiatowski K. 
Trzebiatowski Krzysztof (TS Gwardia Warszawa)


Ćwiartka C
 
Jaroszewski Przemysław (TS Gwardia Warszawa)
Banaszak W. 
Banaszak Waldemar (GKS Wybrzeże Gdańsk)
KuĽmiński J. 
Bicz Tomasz (KS AZS-AWF Warszawa)
KuĽmiński J. 
KuĽmiński Jacek (KS AZS-AWF Wrocław)


Ćwiartka D
 
Mozer Wojciech (WOSW KS Warszawa)
Wołkowicz B. 
Wołkowicz Bronisław (KŚ AZS Gliwice)
Wołkowicz B. 
Smoliniec Paweł (KS AZS AWFiS Gdańsk)
Smoliniec P. 
Ciemieniewski Jarosław (KS Gwardia Łódź)


Repasaże
 
Orzeł M. 
Orzeł M. 
Okrój P. 
Trzebiatowski K. 
Siwakowski M. 
Trzebiatowski K. 
Trzebiatowski K. 
KuĽmiński J. 
KuĽmiński J. 
Bicz T. 
Bicz T. 
Banaszak W. 
Smoliniec P. 
Mozer W. 
Smoliniec P. 
Smoliniec P. 
Górnicki M. 
Górnicki M. 


Półfinały / Finał
 
Matyjaszek P. 
Matyjaszek P. 
Górnicki M. 
Matyjaszek P. 
KuĽmiński J. 
Wołkowicz B. 
Wołkowicz B. 

Polityka prywatności Judostat.pl