Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów
Opole, 10-12.10.2002
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW ZDJĘCIA Z ZAWODÓW

Mężczyźni -60 kg -66 kg -73 kg -81 kg -90 kg -100 kg +100 kg OPEN
Kobiety -48 kg -52 kg -57 kg -63 kg -70 kg -78 kg +78 kg OPEN

 kategoria: -100 kg
Ćwiartka A
 
Kejza Artur (KS Polonia Rybnik)
Kejza A. 
Lisowski Leszek (UKS-GKJ Głogów)
Kejza A. 
Dudek Piotr (GKS Wybrzeże Gdańsk)
Dudek P. 
Garnys Michał (WOSW KS Warszawa)


Ćwiartka B
 
Miarka Karol (KS AZS-AWF Warszawa)
Sitarski P. 
Sitarski Paweł (TS Gwardia Warszawa)
Sitarski P. 
Fabiański Tomasz (TS Wisła Kraków)
Golus P. 
Golus Piotr (GKS Czarni Bytom)


Ćwiartka C
 
Misztal Eugeniusz (GKS Czarni Bytom)
Misztal E. 
Tomczak Sławomir (KS AZS AWFiS Gdańsk)
Misztal E. 
Ossoliński Dawid (TS Wisła Kraków)
Ossoliński D. 
Paduch Sławomir (TS Gwardia Warszawa)


Ćwiartka D
 
Głodek Marek (KŚ AZS Gliwice)
Głodek M. 
Dudziński Sebastian (KS Gwardia Opole)
Nastula P. 
Poździk Jarosław (WKS Flota Gdynia)
Nastula P. 
Nastula Paweł (WOSW KS Warszawa)


Repasaże
 
Lisowski L. 
Lisowski L. 
Dudek P. 
Golus P. 
Miarka K. 
Golus P. 
Golus P. 
Misztal E. 
Misztal E. 
Tomczak S. 
Tomczak S. 
Ossoliński D. 
Poździk J. 
Poździk J. 
Poździk J. 
Głodek M. 
Poździk J. 
Kejza A. 


Półfinały / Finał
 
Kejza A. 
Sitarski P. 
Sitarski P. 
Nastula P. 
Misztal E. 
Nastula P. 
Nastula P. 

Polityka prywatności Judostat.pl