Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów
Opole, 10-12.10.2002
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW ZDJĘCIA Z ZAWODÓW

Mężczyźni -60 kg -66 kg -73 kg -81 kg -90 kg -100 kg +100 kg OPEN
Kobiety -48 kg -52 kg -57 kg -63 kg -70 kg -78 kg +78 kg OPEN

 kategoria: +100 kg
Ćwiartka A
 
Kwieciński Ireneusz (KŚ AZS Gliwice)
Kwieciński I. 
Eitel Grzegorz (TS Gwardia Warszawa)
Kwieciński I. 
Zeganek Michał (WKS Śląsk Wrocław)
Zeganek M. 
 


Ćwiartka B
 
Malowaniec Paweł (KS Gwardia Opole)
Malowaniec P. 
 
Malowaniec P. 
Jańczak Jarosław (GKS Wybrzeże Gdańsk)
Jańczak J. 
 


Ćwiartka C
 
Wolszczak Mirosław (WKS Śląsk Wrocław)
Wolszczak M. 
 
Wolszczak M. 
Kucharczyk Andrzej (GKS Wybrzeże Gdańsk)
Kucharczyk A. 
 


Ćwiartka D
 
Borkowski Hubert (TS Gwardia Warszawa)
Borkowski H. 
 
Wojnarowicz J. 
Wojnarowicz Janusz (GKS Czarni Bytom)
Wojnarowicz J. 
 


Repasaże
 
Eitel G. 
Eitel G. 
Zeganek M. 
Eitel G. 
 
Jańczak J. 
Jańczak J. 
Eitel G. 
Wolszczak M. 
 
Kucharczyk A. 
Kucharczyk A. 
Kucharczyk A. 
 
Borkowski H. 
Borkowski H. 
Malowaniec P. 
Malowaniec P. 


Półfinały / Finał
 
Kwieciński I. 
Kwieciński I. 
Malowaniec P. 
Wojnarowicz J. 
Wolszczak M. 
Wojnarowicz J. 
Wojnarowicz J. 

Polityka prywatności Judostat.pl