Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
OTK Seniorek i Seniorów
Jastrzębie - Zdrój, 27-28.09.2003
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -60 kg -66 kg -73 kg -81 kg -90 kg -100 kg +100 kg
Kobiety -48 kg -52 kg -57 kg -63 kg -70 kg -78 kg +78 kg

 kategoria: -57 kg
Ćwiartka A
 
Sobczyk Milena (KS Gwardia Łódź)
Haręźlak B. 
Haręźlak Barbara (KS AZS AWFiS Gdańsk)
Kras A. 
Kras Anna (KS AZS-AWF Wrocław)
Kras A. 
Sękowska Paulina (ZŚ AZS Opole)


Ćwiartka B
 
Dikow Monika (KS Gwardia Bielsko-Biała)
Woźniak M. 
Woźniak Monika (KS AZS AWFiS Gdańsk)
Gołaszewska I. 
Chamela Anna (KS AZS AWFiS Gdańsk)
Gołaszewska I. 
Gołaszewska Inga (TS Gwardia Warszawa)


Ćwiartka C
 
Cabaj Monika (KS AZS AWFiS Gdańsk)
Cabaj M. 
Łączak Agnieszka (KS Gwardia Bielsko-Biała)
Cabaj M. 
Wyrzykowska Marta (KS AZS AWFiS Gdańsk)
Wyrzykowska M. 
Małecka Anna (AZS OŚ Poznań)


Ćwiartka D
 
Kasperkiewicz Romana (KS Budowlani Sosnowiec)
Kasperkiewicz R. 
Kruza Małgorzata (KS AZS AWFiS Gdańsk)
Kasperkiewicz R. 
Hinca Bożena (WKS Flota Gdynia)
Hinca B. 
Zaleszczenko Marlena (MKS Truso Elbląg)


Repasaże
 
Sękowska P. 
Haręźlak B. 
Haręźlak B. 
Haręźlak B. 
Chamela A. 
Woźniak M. 
Woźniak M. 
Kasperkiewicz R. 
Kasperkiewicz R. 
Łączak A. 
Wyrzykowska M. 
Wyrzykowska M. 
Kruza M. 
Kruza M. 
Kruza M. 
Hinca B. 
Kras A. 
Kras A. 


Półfinały / Finał
 
Kras A. 
Gołaszewska I. 
Gołaszewska I. 
Gołaszewska I. 
Cabaj M. 
Cabaj M. 
Kasperkiewicz R. 

Polityka prywatności Judostat.pl