Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
OTK Seniorek i Seniorów
Jastrzębie - Zdrój, 27-28.09.2003
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -60 kg -66 kg -73 kg -81 kg -90 kg -100 kg +100 kg
Kobiety -48 kg -52 kg -57 kg -63 kg -70 kg -78 kg +78 kg

 kategoria: -63 kg
Ćwiartka A
 
Iwańska-wiwatowska Ewa (MKS Zryw Toruń)
Iwańska-wiwatowska E. 
Wawro Judyta (KJ Koka Jastrzębie-Zdrój)
Iwańska-wiwatowska E. 
Deptuła Sylwia (MKS Truso Elbląg)
Grochola M. 
Grochola Monika (KS AZS-AWF Wrocław)


Ćwiartka B
 
Sikora Dorota (KS AZS-AWF Warszawa)
Węgrzyn M. 
Węgrzyn Marzena (ZŚ AZS Opole)
Węgrzyn M. 
Walczak Anna (KS AZS-AWF Wrocław)
Walczak A. 
 


Ćwiartka C
 
Fojcik Magdalena (KS Polonia Rybnik)
Rainczuk W. 
Rainczuk Weronika (KS AZS AWFiS Gdańsk)
Rainczuk W. 
Wawrzyniak Anna (KS Gwardia Opole)
Wawrzyniak A. 
 


Ćwiartka D
 
Wanatowicz Anna (KS Gwardia Bielsko-Biała)
Szczepańska A. 
Szczepańska Aneta (MKS Olimpijczyk Włocławek)
Szczepańska A. 
Korż Agnieszka (KS AZS-AWF Wrocław)
Korż A. 
 


Repasaże
 
Wawro J. 
Grochola M. 
Grochola M. 
Grochola M. 
Sikora D. 
Sikora D. 
Walczak A. 
Grochola M. 
Rainczuk W. 
Fojcik M. 
Wawrzyniak A. 
Wawrzyniak A. 
Wawrzyniak A. 
Wanatowicz A. 
Korż A. 
Korż A. 
Iwańska-wiwatowska E. 
Iwańska-wiwatowska E. 


Półfinały / Finał
 
Iwańska-wiwatowska E. 
Węgrzyn M. 
Węgrzyn M. 
Szczepańska A. 
Rainczuk W. 
Szczepańska A. 
Szczepańska A. 

Polityka prywatności Judostat.pl