Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Mistrzostwa Polski Młodzików i Młodziczek
Bochnia, 03-04.10.2015
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -38 kg -42 kg -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg -66 kg -73 kg -81 kg +81 kg
Kobiety -36 kg -40 kg -44 kg -48 kg -52 kg -57 kg -63 kg -70 kg +70 kg

 kategoria: -70 kg
Ćwiartka A
 
Sot Julia (KU AZS Puławy)
Swiniarek J. 
Swiniarek Justyna (4; UKS Ósemka Nowa Sól)
Swiniarek J. 
Janocha Natalia (11; UKS 3 Piła)
Janocha N. 
 


Ćwiartka B
 
Nolewajka Martyna (1; GKS Czarni Bytom)
Jaroszewska J. 
Jaroszewska Julia (JSS Gwardia Jelenia Góra)
Szostek J. 
Szostek Joanna (8; UKS Judo Wolbrom)
Szostek J. 
 


Ćwiartka C
 
Drab Patrycja (ULKS Judo Kowala)
Górska M. 
Górska Magdalena (6; Pałac Młodzieży Tarnów)
Górska M. 
Kłusek Julia (UKS Halinów Team Halinów)
Kłusek J. 
 


Ćwiartka D
 
Różycka Marika (11; UKS Ósemka Nowa Sól)
Różycka M. 
Woźniczka Oliwia (MKS Juvenia Wrocław)
Różycka M. 
Kotlarska Dominika (3; UMKS Żak Kielce)
Kotlarska D. 
 


Repasaże
 
Sot J. 
Janocha N. 
Janocha N. 
Jaroszewska J. 
 
Jaroszewska J. 
Jaroszewska J. 
Różycka M. 
Różycka M. 
Drab P. 
Kłusek J. 
Kłusek J. 
Kotlarska D. 
Woźniczka O. 
Kotlarska D. 
Kotlarska D. 
Szostek J. 
Szostek J. 


Półfinały / Finał
 
Swiniarek J. 
Swiniarek J. 
Szostek J. 
Górska M. 
Górska M. 
Górska M. 
Różycka M. 

Polityka prywatności Judostat.pl