Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Mistrzostwa Polski Młodzików i Młodziczek
Bochnia, 03-04.10.2015
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -38 kg -42 kg -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg -66 kg -73 kg -81 kg +81 kg
Kobiety -36 kg -40 kg -44 kg -48 kg -52 kg -57 kg -63 kg -70 kg +70 kg

 kategoria: +70 kg
Ćwiartka A
 
Chobot Klaudia (6; ULKS Judo Kowala)
Chobot K. 
Pogorzelec Pola (KS AZS AWFiS Gdańsk)
Demska K. 
Demska Katarzyna (MKS Juvenia Wrocław)
Demska K. 
 


Ćwiartka B
 
Olechno Julia (UKS Narew Łapy)
Frąckowiak D. 
Frąckowiak Dominika (1; UKS Conrad Gdańsk)
Frąckowiak D. 
Cebieniak Oliwia (UKS 3 Piła)
Cebieniak O. 
 


Ćwiartka C
 
Niewińska Aleksandra (3; KS Gwardia Białystok)
Sitek K. 
Sitek Karolina (UKS Judo Pawłowice)
Piękoś J. 
Piękoś Julia (TG Sokół Myślenice)
Piękoś J. 
 


Ćwiartka D
 
Jaworska Weronika (KSJ Gwardia Koszalin)
Wolszczak K. 
Wolszczak Kinga (WKS Śląsk Wrocław)
Wolszczak K. 
Grzelak Katarzyna (2; KS Gwardia Łódź)
Grzelak K. 
 


Repasaże
 
 
Chobot K. 
Chobot K. 
Cebieniak O. 
Olechno J. 
Cebieniak O. 
Cebieniak O. 
Cebieniak O. 
Piękoś J. 
 
Sitek K. 
Sitek K. 
Grzelak K. 
Jaworska W. 
Grzelak K. 
Grzelak K. 
Grzelak K. 
Frąckowiak D. 


Półfinały / Finał
 
Demska K. 
Demska K. 
Frąckowiak D. 
Wolszczak K. 
Piękoś J. 
Wolszczak K. 
Wolszczak K. 

Polityka prywatności Judostat.pl