Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów
Kąty Wrocławskie, 02.04.2016
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -55 kg -60 kg -66 kg -73 kg -81 kg -90 kg -100 kg +100 kg
Kobiety -44 kg -48 kg -52 kg -57 kg -63 kg -70 kg -78 kg +78 kg

 kategoria: -60 kg
Ćwiartka A
 
Dyba Michał (1; KS MaKo Judo Wrocław)
Dyba M. 
Barczyk Karol (21; UKS Judo Wolbrom)
Łoziak P. 
Łoziak Patryk (GKS Czarni Bytom)
Łoziak P. 
 


Ćwiartka B
 
Winiarczyk Adrian (UKS Piast Wrzeście Słupsk)
Winiarczyk A. 
 
Winiarczyk A. 
Szymczak Jakub (UKS Judo Tuliszków)
Szymczak J. 
 


Ćwiartka C
 
Lewandowski Adrian (10; KŚ AZS Gliwice)
Lewandowski A. 
Serwaczak Dariusz (KS AZS AWF Gorzów Wlk.)
Nowak P. 
Nowak Patryk (13; Klub Judo AZS Opole)
Nowak P. 
 


Ćwiartka D
 
Grzywacz Dominik (2; KJ Koka Jastrzębie-Zdrój)
Grzywacz D. 
 
Grzywacz D. 
Salisz Mariusz (KS AZS AWF Katowice)
Salisz M. 
 


Repasaże
 
 
Dyba M. 
Dyba M. 
Dyba M. 
 
Szymczak J. 
Szymczak J. 
Nowak P. 
Nowak P. 
 
Lewandowski A. 
Lewandowski A. 
Lewandowski A. 
 
Salisz M. 
Salisz M. 
Lewandowski A. 
Winiarczyk A. 


Półfinały / Finał
 
Łoziak P. 
Łoziak P. 
Winiarczyk A. 
Łoziak P. 
Nowak P. 
Grzywacz D. 
Grzywacz D. 

Polityka prywatności Judostat.pl