Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów
Kąty Wrocławskie, 02.04.2016
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -55 kg -60 kg -66 kg -73 kg -81 kg -90 kg -100 kg +100 kg
Kobiety -44 kg -48 kg -52 kg -57 kg -63 kg -70 kg -78 kg +78 kg

 kategoria: +100 kg
Ćwiartka A
 
Cieślak Patryk (6; UKS Judo Eljot Płock)
Cieślak P. 
Czerwonka Przemysław (8; ULKS Judo Kowala)
Szuta P. 
Wolski Rafał (KS Gwardia Wrocław)
Szuta P. 
Szuta Przemysław (3; UKS Galeon Gdynia)


Ćwiartka B
 
Kroc Dominik (MMKS Wojownik Skierniewice)
Rusin P. 
Rusin Patryk (2; KSJ Gwardia Koszalin)
Rusin P. 
Hetmańczyk Patryk (4; AZS-WSPiA Poznań)
Hetmańczyk P. 
 


Ćwiartka C
 
Sawiniec Bartosz (8; TS Gwardia Olsztyn)
Sawiniec B. 
Dorlet Wojciech (KSJ Gwardia Koszalin)
Dudek M. 
Dudek Michał (1; SGKS Wybrzeże Gdańsk)
Dudek M. 
 


Ćwiartka D
 
Pasek Wojciech (GKS Czarni Bytom)
Załęczny K. 
Załęczny Krzysztof (5; TKS Judo Toruń)
Załęczny K. 
Lubiński Marcin (KS Judo Czechowice-Dziedzice)
Lubiński M. 
 


Repasaże
 
Wolski R. 
Cieślak P. 
Cieślak P. 
Kroc D. 
Kroc D. 
Kroc D. 
Hetmańczyk P. 
Załęczny K. 
Załęczny K. 
 
Sawiniec B. 
Sawiniec B. 
Sawiniec B. 
Pasek W. 
Pasek W. 
Lubiński M. 
Sawiniec B. 
Szuta P. 


Półfinały / Finał
 
Szuta P. 
Rusin P. 
Rusin P. 
Dudek M. 
Dudek M. 
Dudek M. 
Załęczny K. 

Polityka prywatności Judostat.pl