Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Międzynarodowy Puchar Polski Młodziczek i Młodzików SOLANIN CUP 2016 "Młoda Europa"
Nowa Sól, 18.06.2016
 

Międzynarodowy Puchar Polski SOLANIN CUP 2016
Międzynarodowy Puchar Polski SOLANIN CUP 2016 U9 Międzynarodowy Puchar Polski SOLANIN CUP 2016 U11 Międzynarodowy Puchar Polski SOLANIN CUP 2016 U13
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -38 kg -42 kg -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg -66 kg -73 kg -81 kg +81 kg
Kobiety -36 kg -40 kg -44 kg -48 kg -52 kg -57 kg -63 kg -70 kg +70 kg

 kategoria: -48 kg
Ćwiartka A
 
Ptak Wiktoria (5; UKJ Champion Warszawa)
Twardowska M. 
Twardowska Marta (BKS Judo Bydgoszcz)
Pietrzak K. 
Naletilic Marija ( Bosnia & Herzegovina)
Pietrzak K. 
Pietrzak Klaudia (UKS Feniks Bytom)


Ćwiartka B
 
Gazanova Ruslana ( Rosja)
Nogaj W. 
Nogaj Weronika (ULKS Judo Kowala)
Nogaj W. 
Styrcz Weronika (5; UKS Arashi Łódź)
Styrcz W. 
 


Ćwiartka C
 
Podgórska Natalia (UKS Olimp Nowa Sól)
Sywanycz M. 
Sywanycz Maria (SGKS Wybrzeże Gdańsk)
Hryhoryeva A. 
Zovko Petra ( Bosnia & Herzegovina)
Hryhoryeva A. 
Hryhoryeva Anastasiya ( Białoruś)


Ćwiartka D
 
Gorobets Elizaveta ( Rosja)
Banaszek Z. 
Banaszek Zuzanna (14; UKS Judo Fight Club Warszawa)
Mihhailova D. 
Mihhailova Darja ( Estonia)
Mihhailova D. 
 


Repasaże
 
Naletilic M. 
Twardowska M. 
Twardowska M. 
Twardowska M. 
Gazanova R. 
Gazanova R. 
Styrcz W. 
Twardowska M. 
Hryhoryeva A. 
Zovko P. 
Sywanycz M. 
Sywanycz M. 
Banaszek Z. 
 
Banaszek Z. 
Banaszek Z. 
Banaszek Z. 
Nogaj W. 


Półfinały / Finał
 
Pietrzak K. 
Pietrzak K. 
Nogaj W. 
Pietrzak K. 
Hryhoryeva A. 
Mihhailova D. 
Mihhailova D. 

Polityka prywatności Judostat.pl