Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
OOM Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Młodszych
Gorzów Wielkopolski, 05-06.05.2017
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg -66 kg -73 kg -81 kg -90 kg +90 kg
Kobiety -40 kg -44 kg -48 kg -52 kg -57 kg -63 kg -70 kg +70 kg

 kategoria: -48 kg
Ćwiartka A
 
Berda Paulina (KJ Samuraj Koszalin)
Sienkiewicz I. 
Sienkiewicz Iga (5; KS MaKo Judo Wrocław)
Janeczko A. 
Chojnacka Karolina (GKS Czarni Bytom)
Janeczko A. 
Janeczko Aleksandra (22; UKJ Arcus Warszawa)


Ćwiartka B
 
Kuraś Marta (1; UKS Judo Wolbrom)
Kuraś M. 
Styrcz Weronika (9; UKS Arashi Łódź)
Kuraś M. 
Nogaj Weronika (9; ULKS Judo Kowala)
Pietrzak K. 
Pietrzak Klaudia (14; UKS Feniks Bytom)


Ćwiartka C
 
Kruk Zuzanna (MKS Juvenia Wrocław)
Tąta J. 
Tąta Jagoda (3; UKS Judo Pawłowice)
Tąta J. 
Kicek Angelika (20; UKS Olimp Nowa Sól)
Kicek A. 
Czerwińska Karmela (12; UKJ 225 Warszawa)


Ćwiartka D
 
Olejnik Monika (15; KS AZS-AWF Poznań)
Olejnik M. 
Wszołek Izabela (MOSiR Bochnia)
Szlachta P. 
Szlachta Paulina (2; UKS Judo Wolbrom)
Szlachta P. 
Kuczek-Feć Natalia (KS Polonia Rybnik)


Repasaże
 
Chojnacka K. 
Sienkiewicz I. 
Sienkiewicz I. 
Sienkiewicz I. 
Styrcz W. 
Pietrzak K. 
Pietrzak K. 
Tąta J. 
Tąta J. 
Kruk Z. 
Kicek A. 
Kicek A. 
Olejnik M. 
Kuczek-Feć N. 
Olejnik M. 
Olejnik M. 
Janeczko A. 
Janeczko A. 


Półfinały / Finał
 
Janeczko A. 
Kuraś M. 
Kuraś M. 
Kuraś M. 
Tąta J. 
Szlachta P. 
Szlachta P. 

Polityka prywatności Judostat.pl