Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Puchar Polski Juniorów im. Tadeusza Naskręta
Sochaczew, 09.09.2017
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -55 kg -60 kg -66 kg -73 kg -81 kg -90 kg -100 kg +100 kg
Kobiety -44 kg -48 kg -52 kg -57 kg -63 kg -70 kg -78 kg +78 kg

 kategoria: -57 kg
Ćwiartka A
 
Janeczko Joanna (5; UKJ Arcus Warszawa)
Janeczko J. 
Giersz Andżelika (UKS Judo-Kano Płock)
Janeczko J. 
Gos Karolina (16; UKJ 225 Warszawa)
Gos K. 
 


Ćwiartka B
 
Szatan Aleksandra (UKS Judo Wolbrom)
Szatan A. 
 
Ropińska J. 
Ropińska Joanna (KS Yawara Warszawa)
Ropińska J. 
 


Ćwiartka C
 
Kolbusz Katarzyna (GKS Czarni Bytom)
Kolbusz K. 
Jezierska-Suwińska Adela (TS Gwardia Warszawa)
Kolbusz K. 
Kozłowska Natalia (UKS Judo Wolbrom)
Kozłowska N. 
 


Ćwiartka D
 
Przyczyna Katarzyna (10; UKS Judo Kontra Mińsk Mazowiecki)
Przyczyna K. 
 
Przyczyna K. 
Szatan Anna (UKS Judo Wolbrom)
Szatan A. 
 


Repasaże
 
Giersz A. 
Giersz A. 
Gos K. 
Szatan A. 
 
Szatan A. 
Szatan A. 
Kolbusz K. 
Kolbusz K. 
Jezierska-Suwińska A. 
Kozłowska N. 
Kozłowska N. 
Kozłowska N. 
 
Szatan A. 
Szatan A. 
Kozłowska N. 
Ropińska J. 


Półfinały / Finał
 
Janeczko J. 
Janeczko J. 
Ropińska J. 
Przyczyna K. 
Kolbusz K. 
Przyczyna K. 
Przyczyna K. 

Polityka prywatności Judostat.pl