Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych
Oleśnica, 07.10.2017
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg -66 kg -73 kg -81 kg -90 kg +90 kg
Kobiety -40 kg -44 kg -48 kg -52 kg -57 kg -63 kg -70 kg +70 kg

 kategoria: -48 kg
Ćwiartka A
 
Styrcz Weronika (11; UKS Arashi Łódź)
Grippa L. 
Grippa Lilly ( Niemcy)
Grippa L. 
Pyznarska Julia (KS Akademia Judo Łódź)
Pyznarska J. 
 


Ćwiartka B
 
Ihas Martyna (Stowarzyszenie Sportowe Dąb Dębowiec)
Ihas M. 
 
Ihas M. 
Gajdamakin Kaja (UKS Feniks Bytom)
Gajdamakin K. 
 


Ćwiartka C
 
Nogaj Weronika (11; ULKS Judo Kowala)
Nogaj W. 
 
Sienkiewicz I. 
Sienkiewicz Iga (4; KS MaKo Judo Wrocław)
Sienkiewicz I. 
 


Ćwiartka D
 
Szlachta Nikola (UKS Judo Wolbrom)
Szlachta N. 
 
Szlachta N. 
Nosek Oliwia (Stowarzyszenie Inicjatywy Społeczne Wierzchosławice)
Nosek O. 
 


Repasaże
 
Styrcz W. 
Styrcz W. 
Pyznarska J. 
Styrcz W. 
 
Gajdamakin K. 
Gajdamakin K. 
Szlachta N. 
Szlachta N. 
 
Nogaj W. 
Nogaj W. 
Nosek O. 
 
Nosek O. 
Nosek O. 
Ihas M. 
Ihas M. 


Półfinały / Finał
 
Grippa L. 
Grippa L. 
Ihas M. 
Sienkiewicz I. 
Sienkiewicz I. 
Sienkiewicz I. 
Szlachta N. 

Polityka prywatności Judostat.pl