Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
OTK Seniorek i Seniorów
Rybnik, 02-03.10.2004
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -60 kg -66 kg -73 kg -81 kg -90 kg -100 kg +100 kg
Kobiety -48 kg -52 kg -57 kg -63 kg -70 kg -78 kg +78 kg

 kategoria: +100 kg
Ćwiartka A
 
Smoter Józef (WKS Śląsk Wrocław)
Smoter J. 
Towarek Jakub (KS Start Radom)
Smoter J. 
Sobolewski Wojciech (WOSW KS Warszawa)
Klotz M. 
Klotz Maciej (KU AZS UKW Bydgoszcz)


Ćwiartka B
 
Ossoliński Dawid (TS Wisła Kraków)
Orocz M. 
Orocz Michał (KS AZS-AWF Wrocław)
Zdziebłowski M. 
Zdziebłowski Marek (GKS Olimpia Grudziądz)
Zdziebłowski M. 
 


Ćwiartka C
 
Kwieciński Ireneusz (KŚ AZS Gliwice)
Kwieciński I. 
Ryć Szymon (UKS Bushi Rybnik)
Kwieciński I. 
Wierzbicki Ireneusz (PKS Gwardia Szczytno)
Wolszczak M. 
Wolszczak Mirosław (WKS Śląsk Wrocław)


Ćwiartka D
 
Tumiłowicz Tomasz (Pałac Młodzieży Tarnów)
Kwaśnik M. 
Kwaśnik Michał (KS AZS AWFiS Gdańsk)
Kwaśnik M. 
Wojnarowicz Janusz (GKS Czarni Bytom)
Wojnarowicz J. 
 


Repasaże
 
Towarek J. 
Klotz M. 
Klotz M. 
Klotz M. 
 
Orocz M. 
Orocz M. 
Klotz M. 
Kwaśnik M. 
Ryć S. 
Wolszczak M. 
Wolszczak M. 
Wolszczak M. 
Tumiłowicz T. 
Tumiłowicz T. 
Wojnarowicz J. 
Zdziebłowski M. 
Zdziebłowski M. 


Półfinały / Finał
 
Smoter J. 
Smoter J. 
Zdziebłowski M. 
Smoter J. 
Kwieciński I. 
Kwieciński I. 
Kwaśnik M. 

Polityka prywatności Judostat.pl