Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Warsaw Judo Open U15
Warszawa, 26-27.09.2009
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -34 kg -38 kg -42 kg -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg -66 kg -73 kg +73 kg

 kategoria: -38 kg
Ćwiartka A
 
Danyk Maksym ( Ukraina)
Kalugin Mark ( Łotwa) Danyk M. 
Anikin A. 
Anikin Aleksandr ( Łotwa) Anikin A. 
 
Mkheidze L. 
Lissel Erik ( Szwecja)
Mkheidze Luka (KJ Politechniki Białostockiej Białystok) Mkheidze L. 
Mkheidze L. 
Itrych Mateusz (UKS Galeon Gdynia) Itrych M. 
 


Ćwiartka B
 
Witkowski Piotr (Akademia Judo KS Warszawa)
Nowak Patryk (OZJ Bytom) Nowak P. 
Galatiltis A. 
Galatiltis Aivaras ( Litwa) Galatiltis A. 
 
Plafky M. 
Byla Edvinas ( Litwa)
  Byla E. 
Plafky M. 
Plafky Moritz ( Niemcy) Plafky M. 
 


Ćwiartka C
 
Morgoev Bekivbek ( Ukraina)
Snegass Robins ( Łotwa) Morgoev B. 
Skubaylo M. 
Skubaylo Mykola ( Ukraina) Skubaylo M. 
 
Skubaylo M. 
Walczyk Patryk (OZJ Bytom)
  Walczyk P. 
Walczyk P. 
Nycz Jacek (UKS Sokół Pisarzowice) Nycz J. 
 


Ćwiartka D
 
Laas Part ( Estonia)
Terlecki Rafał (KJ Politechniki Białostockiej Białystok) Terlecki R. 
Terlecki R. 
Chrypa Dominykas ( Litwa) Chrypa D. 
 
Terlecki R. 
Rejman Emilian (PTS Walter Rzeszów)
  Rejman E. 
Rejman E. 
Niemiec Adrian (UKS Siódemka Sochaczew) Niemiec A. 
 


Repasaże
 
Lissel E. 
Itrych M. 
Itrych M.  Itrych M. 
Anikin A. 
Galatiltis A. 
 
Byla E. 
Byla E.  Galatiltis A. 
Galatiltis A.  Galatiltis A. 
Terlecki R. 
 
Morgoev B. 
Morgoev B.  Morgoev B. 
Walczyk P. 
Morgoev B. 
Laas P. 
Chrypa D. 
Chrypa D.  Chrypa D. 
Rejman E.  Plafky M. 
Plafky M. 


Półfinały / Finał
 
Mkheidze L. 
Mkheidze L. 
Plafky M. 
Mkheidze L. 
Skubaylo M. 
Skubaylo M. 
Terlecki R. 

Polityka prywatności Judostat.pl