Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Warsaw Judo Open U15
Warszawa, 26-27.09.2009
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -34 kg -38 kg -42 kg -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg -66 kg -73 kg +73 kg

 kategoria: -60 kg
Ćwiartka A
 
Ławski Radosław (OZJ Łódź)
Woźniak Szymon (UKS Grot Kraków) Woźniak S. 
Ochnio M. 
Ochnio Michał (UKJ 225 Warszawa) Ochnio M. 
 
Ochnio M. 
Półgrabski Mieszko (UKS Galeon Gdynia)
Kharchenko Olexandr ( Ukraina) Kharchenko O. 
Kharchenko O. 
Kvedaravicius Aidas ( Litwa) Kvedaravicius A. 
 


Ćwiartka B
 
Woźniakiewicz Adam (UKJ 225 Warszawa)
Smolars Džeisons ( Łotwa) Woźniakiewicz A. 
Stifurskis Z. 
Stifurskis Zurab ( Łotwa) Stifurskis Z. 
 
Stifurskis Z. 
Grzywacz Janusz (UKS Judo 48 Częstochowa)
  Grzywacz J. 
Berg G. 
Berg Gabriel ( Niemcy) Berg G. 
 


Ćwiartka C
 
Winnicki Ryszard (KS Yawara Warszawa)
Jarowienko Dawid (KS AZS AWFiS Gdańsk) Jarowienko D. 
Jarowienko D. 
Kucharski Piotr (UKJ Białołęka Warszawa) Kucharski P. 
 
Levchenko V. 
Levchenko Volodymyr ( Ukraina)
Korzeniowski Michał (UKS Galeon Gdynia) Levchenko V. 
Levchenko V. 
Saal Karl-ernst ( Estonia) Saal K. 
 


Ćwiartka D
 
Zwierzyński Mikołaj (UKJ Yuko Józefów)
Borkowski Paweł (UKJ AON Rembertów) Zwierzyński M. 
Zwierzyński M. 
Rogoziński Rafał (UKS Siódemka Sochaczew) Rogoziński R. 
 
Banaszek S. 
Galewicz Maciej (OZJ Łódź)
  Galewicz M. 
Banaszek S. 
Banaszek Sebastian (UKJ 225 Warszawa) Banaszek S. 
 


Repasaże
 
 
Woźniak S. 
Woźniak S.  Woźniak S. 
Kharchenko O. 
Woźniak S. 
 
Woźniakiewicz A. 
Woźniakiewicz A.  Woźniakiewicz A. 
Berg G.  Banaszek S. 
Banaszek S. 
Korzeniowski M. 
Saal K. 
Saal K.  Jarowienko D. 
Jarowienko D. 
Jarowienko D. 
 
Galewicz M. 
Galewicz M.  Galewicz M. 
Zwierzyński M.  Stifurskis Z. 
Stifurskis Z. 


Półfinały / Finał
 
Ochnio M. 
Ochnio M. 
Stifurskis Z. 
Ochnio M. 
Levchenko V. 
Levchenko V. 
Banaszek S. 

Polityka prywatności Judostat.pl