Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Warsaw Judo Open U15
Warszawa, 26-27.09.2009
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -34 kg -38 kg -42 kg -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg -66 kg -73 kg +73 kg

 kategoria: -66 kg
Ćwiartka A
 
Zenkov Roman ( Łotwa)
Krzanowski Norbert (UKJ Białołęka Warszawa) Zenkov R. 
Zemaitaitis E. 
Zemaitaitis Eividas ( Litwa) Zemaitaitis E. 
 
Zemaitaitis E. 
Kucinskas Gytis ( Litwa)
  Kucinskas G. 
Sobstyl D. 
Sobstyl Damian (UKJ 225 Warszawa) Sobstyl D. 
 


Ćwiartka B
 
Kozieł Michał (OZJ Łódź)
Haarmann Fabrice ( Niemcy) Haarmann F. 
Haarmann F. 
Ćwiek Dominik (UKS Siódemka Sochaczew) Ćwiek D. 
 
Haarmann F. 
Klimek Adam (TS Gwardia Warszawa)
  Klimek A. 
Kubiak A. 
Kubiak Adrian (UKJ 225 Warszawa) Kubiak A. 
 


Ćwiartka C
 
Junelis Tedas ( Litwa)
Łukasiewicz Robert (UKJ 225 Warszawa) Łukasiewicz R. 
Krautscheid L. 
Krautscheid Lars ( Niemcy) Krautscheid L. 
 
Krautscheid L. 
Sakalauskas Kestutis ( Litwa)
  Sakalauskas K. 
Sakalauskas K. 
Bajunov Maksim ( Estonia) Bajunov M. 
 


Ćwiartka D
 
Gaidys Karolis ( Litwa)
  Gaidys K. 
Balzer F. 
Balzer Falk ( Niemcy) Balzer F. 
 
Balzer F. 
Elbert Jan (UKJ 225 Warszawa)
  Elbert J. 
Elbert J. 
Cieśliński Konstanty (AZS UW Warszawa) Cieśliński K. 
 


Repasaże
 
 
Zenkov R. 
Zenkov R.  Sobstyl D. 
Sobstyl D. 
Kubiak A. 
Kozieł M. 
Ćwiek D. 
Ćwiek D.  Kubiak A. 
Kubiak A.  Krautscheid L. 
Krautscheid L. 
 
Łukasiewicz R. 
Łukasiewicz R.  Sakalauskas K. 
Sakalauskas K. 
Sakalauskas K. 
 
Gaidys K. 
Gaidys K.  Gaidys K. 
Elbert J.  Sakalauskas K. 
Zemaitaitis E. 


Półfinały / Finał
 
Zemaitaitis E. 
Haarmann F. 
Haarmann F. 
Balzer F. 
Krautscheid L. 
Balzer F. 
Balzer F. 

Polityka prywatności Judostat.pl