Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Warsaw Judo Open U15
Warszawa, 26-27.09.2009
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -34 kg -38 kg -42 kg -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg -66 kg -73 kg +73 kg

 kategoria: -73 kg
Ćwiartka A
 
Cistiakovas Pavelas ( Łotwa)
Lota Tomasz (OZJ Łódź) Lota T. 
Lota T. 
Hatliński Łukasz (UKS Orkan Judo Sochaczew) Hatliński Ł. 
 
Dauksevicius P. 
Dauksevicius Povilas ( Litwa)
  Dauksevicius P. 
Dauksevicius P. 
Kowalewski Jakub (UKJ Ryś Warszawa) Kowalewski J. 
 


Ćwiartka B
 
Mattson Emil ( Szwecja)
  Mattson E. 
Zaraś K. 
Zaraś Kacper (UKJ 225 Warszawa) Zaraś K. 
 
Zhukov G. 
Wasilewski Jakub (KS Yawara Warszawa)
  Wasilewski J. 
Zhukov G. 
Zhukov German ( Łotwa) Zhukov G. 
 


Ćwiartka C
 
Witalec Kamil (PTS Walter Rzeszów)
Matuszak Krzysztof (Akademia Judo KS Warszawa) Witalec K. 
Głowacki M. 
Głowacki Michał (UKS Judo Mysłowice) Głowacki M. 
 
Sokolovskis A. 
Sokolovskis Arurs ( Łotwa)
  Sokolovskis A. 
Sokolovskis A. 
Matlakowski Arkadiusz (UKS Galeon Gdynia) Matlakowski A. 
 


Ćwiartka D
 
Majgier Robert (MOSiR Stalowa Wola)
  Majgier R. 
Majgier R. 
Adamus Marcin (UKJ 225 Warszawa) Adamus M. 
 
Kovalskiy T. 
Nenartavicius Rokas ( Litwa)
  Nenartavicius R. 
Kovalskiy T. 
Kovalskiy Taras ( Ukraina) Kovalskiy T. 
 


Repasaże
 
 
Kowalewski J. 
Kowalewski J.  Lota T. 
Lota T. 
Lota T. 
 
Wasilewski J. 
Wasilewski J.  Wasilewski J. 
Zaraś K.  Sokolovskis A. 
Sokolovskis A. 
 
Matlakowski A. 
Matlakowski A.  Głowacki M. 
Głowacki M. 
Głowacki M. 
 
Nenartavicius R. 
Nenartavicius R.  Nenartavicius R. 
Majgier R.  Głowacki M. 
Dauksevicius P. 


Półfinały / Finał
 
Dauksevicius P. 
Zhukov G. 
Zhukov G. 
Zhukov G. 
Sokolovskis A. 
Kovalskiy T. 
Kovalskiy T. 

Polityka prywatności Judostat.pl