Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Warsaw Judo Open U15
Warszawa, 26-27.09.2009
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -34 kg -38 kg -42 kg -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg -66 kg -73 kg +73 kg

 kategoria: +73 kg
Ćwiartka A
 
Koźlik Mateusz (OZJ Bytom)
Malliaropoulos Giorgos ( Grecja) Malliaropoulos G. 
Malliaropoulos G. 
Żarłok Jakub (UKS Iwiczna) Żarłok J. 
 
Szymala K. 
Szymala Konrad (UKS Sokół Pisarzowice)
  Szymala K. 
Szymala K. 
Jackiewicz Jan (UKJ AON Rembertów) Jackiewicz J. 
 


Ćwiartka B
 
Kuznetsov Jevgeni ( Estonia)
  Kuznetsov J. 
Kuznetsov J. 
Pietruszka Jakub (UKS Siódemka Sochaczew) Pietruszka J. 
 
Stokalski K. 
Stokalski Krzysztof (KS Yawara Warszawa)
  Stokalski K. 
Stokalski K. 
Wojdyga Igor (UKS Ronin-Team Warszawa) Wojdyga I. 
 


Ćwiartka C
 
Zarczynski Grzegorz (OZJ Bytom)
Hyży Kacper (UKS Iwiczna) Hyży K. 
Fitel S. 
Fitel Serhiy ( Ukraina) Fitel S. 
 
Fitel S. 
Łątka Oliwier (Pałac Młodzieży Tarnów)
  Łątka O. 
Łątka O. 
Wiśniewski Dawid (PTS Walter Rzeszów) Wiśniewski D. 
 


Ćwiartka D
 
Taraska Edvinas ( Litwa)
  Taraska E. 
Zalewski D. 
Zalewski Dominik (KJ Politechniki Białostockiej Białystok) Zalewski D. 
 
Zalewski D. 
Siwy Natan (OZJ Bytom)
  Siwy N. 
Siwy N. 
Kurrik Silver ( Estonia) Kurrik S. 
 


Repasaże
 
 
Jackiewicz J. 
Jackiewicz J.  Jackiewicz J. 
Malliaropoulos G. 
Jackiewicz J. 
 
Wojdyga I. 
Wojdyga I.  Kuznetsov J. 
Kuznetsov J.  Jackiewicz J. 
Zalewski D. 
 
Hyży K. 
Hyży K.  Łątka O. 
Łątka O. 
Łątka O. 
 
Taraska E. 
Taraska E.  Taraska E. 
Siwy N.  Szymala K. 
Szymala K. 


Półfinały / Finał
 
Szymala K. 
Stokalski K. 
Stokalski K. 
Stokalski K. 
Fitel S. 
Fitel S. 
Zalewski D. 

Polityka prywatności Judostat.pl