Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów
Kraków, 11-13.10.1996
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

MężczyĽni -60 kg -65 kg -71 kg -78 kg -86 kg -95 kg +95 kg OPEN
Kobiety -48 kg -52 kg -56 kg -61 kg -66 kg -72 kg +72 kg OPEN

 kategoria: -56 kg
Ćwiartka A
 
Młynarska Dorota (KJ Koka Jastrzębie-Zdrój)
Kozakiewicz Monika (KS Gwardia Koszalin) Młynarska D. 
Młynarska D. 
Barton Edyta (MKS Pałac Młodzieży Łódź) Barton E. 
 
Kucharzewska B. 
Kucharzewska Beata (Z¦ AZS Opole)
  Kucharzewska B. 
Kucharzewska B. 
Gołaszewska Inga (UKS Narew Łapy) Gołaszewska I. 
 


Ćwiartka B
 
Ło¶ Aneta (KS AZS-AWF Wrocław)
  Ło¶ A. 
Ło¶ A. 
Wielgosz Małgorzata (Z¦ AZS Opole) Wielgosz M. 
 
Mireńska M. 
Kinas Katarzyna (Mazowsze Płońsk)
  Kinas K. 
Mireńska M. 
Mireńska Magdalena (KS Lublinianka Lublin) Mireńska M. 
 


Ćwiartka C
 
Kubica Anita (KS Gwardia Bielsko-Biała)
  Kubica A. 
Kubica A. 
Chamela Anna (GKS Olimpia Grudziądz) Chamela A. 
 
Kubica A. 
Zagrodzka Izabela (AZS UW Warszawa)
  Zagrodzka I. 
Zagrodzka I. 
Wolska Edyta (KS Lublinianka Lublin) Wolska E. 
 


Ćwiartka D
 
Adynkiewicz Lucyna (KJ Koka Jastrzębie-Zdrój)
  Adynkiewicz L. 
Adynkiewicz L. 
Cieplicka Agnieszka (KS AZS-AWF Wrocław) Cieplicka A. 
 
Adynkiewicz L. 
Węgrzyn Marzena (Z¦ AZS Opole)
  Węgrzyn M. 
Trała E. 
Trała Ewa (PTS Katowice) Trała E. 
 


Repasaże
 
 
Gołaszewska I. 
Gołaszewska I.  Młynarska D. 
Młynarska D. 
Ło¶ A. 
 
Kinas K. 
Kinas K.  Ło¶ A. 
Ło¶ A.  Ło¶ A. 
Adynkiewicz L. 
 
Chamela A. 
Chamela A.  Chamela A. 
Zagrodzka I. 
Chamela A. 
 
Cieplicka A. 
Cieplicka A.  Trała E. 
Trała E.  Mireńska M. 
Mireńska M. 


Półfinały / Finał
 
Kucharzewska B. 
Kucharzewska B. 
Mireńska M. 
Kucharzewska B. 
Kubica A. 
Kubica A. 
Adynkiewicz L. 

Polityka prywatności Judostat.pl