Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów
Kraków, 11-13.10.1996
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -60 kg -65 kg -71 kg -78 kg -86 kg -95 kg +95 kg OPEN
Kobiety -48 kg -52 kg -56 kg -61 kg -66 kg -72 kg +72 kg OPEN

 kategoria: -71 kg
Ćwiartka A
 
Rudkowski Piotr (TS Wisła Kraków)
Kwiatkowski Maciej (WKS Śląsk Wrocław) Rudkowski P. 
Trędowski R. 
Trędowski Robert (AKS Strzegom) Trędowski R. 
Rzeszutek Michał (KŚ AZS Gliwice)
Wojdan K. 
Gajdamakin Radosław (GKS Czarni Bytom)
Grabowski Sławomir (AZS AWF Gdańsk) Gajdamakin R. 
Wojdan K. 
Kołodziej Marcin (UMKS Ostrowia Ostrowiec Św.) Wojdan K. 
Wojdan Krzysztof (TS Wisła Kraków)


Ćwiartka B
 
Dałek Sebastian (AZS AWF Gdańsk)
Czerny Michał (TS Wisła Kraków) Dałek S. 
Gnieździński R. 
Gnieździński Robert (GKS Wybrzeże Gdańsk) Gnieździński R. 
Krzyżanowski Dawid (WKS Śląsk Wrocław)
Gnieździński R. 
Dziubelski Mirosław (Sakura Żory)
Berezowski Grzegorz (KS AZS-AWF Warszawa) Berezowski G. 
Wróblewski R. 
Niewiadomski Jarosław (WKS Flota Gdynia) Wróblewski R. 
Wróblewski Rafał (AZS AWF Gdańsk)


Ćwiartka C
 
Lipiński Marcin (PKS WSP Gwardia Szczytno)
Mainka Jerzy (GKS Wybrzeże Gdańsk) Mainka J. 
Sadowski P. 
Wójcik Ireneusz (TS Wisła Kraków) Sadowski P. 
Sadowski Piotr (GKS Czarni Bytom)
Sadowski P. 
Staszewski Maciej (AKS Strzegom)
Musiał Arkadiusz (KS Gwardia Bielsko-Biała) Musiał A. 
Poździk A. 
Poździk Adam (WKS Flota Gdynia) Poździk A. 
Pióro Marcin (AZS AWF Gdańsk)


Ćwiartka D
 
Lewandowski Sebastian (AZS AWF Gdańsk)
Kowalski Waldemar (TS Wisła Kraków) Kowalski W. 
Kowalski W. 
Laskowski Sebastian (KŚ AZS Gliwice) Zelek M. 
Zelek Michał (MKS Żak Kielce)
Kozielewski R. 
Grodzicki Tomasz (TS Wisła Kraków)
Kozielewski Rafał (WKS Śląsk Wrocław) Kozielewski R. 
Kozielewski R. 
Kubas Marcin (KJ Koka Jastrzębie-Zdrój) Kubas M. 
 


Repasaże
 
Kołodziej M. 
Gajdamakin R. 
Gajdamakin R.  Trędowski R. 
Trędowski R. 
Trędowski R. 
Krzyżanowski D. 
Krzyżanowski D. 
Dałek S.  Krzyżanowski D. 
Wróblewski R.  Trędowski R. 
Kozielewski R. 
Wójcik I. 
Mainka J. 
Mainka J.  Mainka J. 
Poździk A. 
Kowalski W. 
Grodzicki T. 
Kubas M. 
Kubas M.  Kowalski W. 
Kowalski W.  Gnieździński R. 
Gnieździński R. 


Półfinały / Finał
 
Wojdan K. 
Wojdan K. 
Gnieździński R. 
Sadowski P. 
Sadowski P. 
Sadowski P. 
Kozielewski R. 

Polityka prywatności Judostat.pl