Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów
Kraków, 11-13.10.1996
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

MężczyĽni -60 kg -65 kg -71 kg -78 kg -86 kg -95 kg +95 kg OPEN
Kobiety -48 kg -52 kg -56 kg -61 kg -66 kg -72 kg +72 kg OPEN

 kategoria: -86 kg
Ćwiartka A
 
Pisula Marek (KS AZS-AWF Wrocław)
Zarzycki Krzysztof (OPKS Gwardia Olsztyn) Pisula M. 
Pisula M. 
Bielecki Michał (MKS Żak Kielce) Bielecki M. 
 
Pisula M. 
Fabiański Tomasz (TS Wisła Kraków)
Wróbel Marek (KS Gwardia Bielsko-Biała) Wróbel M. 
Wróbel M. 
Lubaszka Robert (TS Gwardia Warszawa) Lubaszka R. 
 


Ćwiartka B
 
B±czek Waldemar (GKS Wybrzeże Gdańsk)
Urban Jarosław (MKS Żak Ełk) B±czek W. 
B±czek W. 
Kotliński Grzegorz (KŚ AZS Gliwice) Kotliński G. 
 
B±czek W. 
Gaweł Sylwester (TS Wisła Kraków)
Jocz Robert (KS AZS-AWF Warszawa) Gaweł S. 
Gaweł S. 
Barszcz Dariusz (GKS Czarni Bytom) Barszcz D. 
 


Ćwiartka C
 
Głodek Marek (KŚ AZS Gliwice)
Smoliniec Paweł (AZS AWF Gdańsk) Smoliniec P. 
Zawadka J. 
Zawadka Jacek (TS Gwardia Warszawa) Zawadka J. 
 
Korycki P. 
Wielecki Wiktor (TS Wisła Kraków)
Wi±cek Sebastian (KS AZS-AWF Warszawa) Wielecki W. 
Korycki P. 
Korycki Paweł (WTJ Włocławek) Korycki P. 
 


Ćwiartka D
 
Borowiec Grzegorz (PTS Katowice)
Wieczorek Piotr (WKS Śląsk Wrocław) Borowiec G. 
Kejza A. 
Kejza Artur (KS Polonia Rybnik) Kejza A. 
 
Kejza A. 
Dudek Piotr (GKS Wybrzeże Gdańsk)
  Dudek P. 
Dudek P. 
KuĽmiński Jacek (KS Gwardia Opole) KuĽmiński J. 
 


Repasaże
 
Zarzycki K. 
Zarzycki K. 
Bielecki M.  Wróbel M. 
Wróbel M. 
Gaweł S. 
Urban J. 
Urban J. 
Kotliński G.  Gaweł S. 
Gaweł S.  Gaweł S. 
Korycki P. 
 
Wielecki W. 
Wielecki W.  Zawadka J. 
Zawadka J. 
Borowiec G. 
 
Borowiec G. 
Borowiec G.  Borowiec G. 
Dudek P.  B±czek W. 
B±czek W. 


Półfinały / Finał
 
Pisula M. 
Pisula M. 
B±czek W. 
Kejza A. 
Korycki P. 
Kejza A. 
Kejza A. 

Polityka prywatności Judostat.pl