Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów
Kraków, 11-13.10.1996
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -60 kg -65 kg -71 kg -78 kg -86 kg -95 kg +95 kg OPEN
Kobiety -48 kg -52 kg -56 kg -61 kg -66 kg -72 kg +72 kg OPEN

 kategoria: -95 kg
Ćwiartka A
 
Pęcikiewicz Andrzej (TS Wisła Kraków)
Szewczak Tomasz (AZS AWF Gdańsk) Pęcikiewicz A. 
Batkowski R. 
Batkowski Rafał (TS Gwardia Warszawa) Batkowski R. 
 
Zwarycz M. 
Szpiglewski Marek (WKS Śląsk Wrocław)
  Szpiglewski M. 
Zwarycz M. 
Zwarycz Maciej (GKS Wybrzeże Gdańsk) Zwarycz M. 
 


Ćwiartka B
 
Kijewski Dariusz (GKS Wybrzeże Gdańsk)
Smoter Józef (WKS Śląsk Wrocław) Smoter J. 
Smoter J. 
Peter Mirosław (KS Arkonia Szczecin) Peter M. 
 
Smoter J. 
Poździk Jarosław (WKS Flota Gdynia)
  Poździk J. 
Poździk J. 
Misztal Eugeniusz (GKS Czarni Bytom) Misztal E. 
 


Ćwiartka C
 
Lubaś Tomasz (WKS Śląsk Wrocław)
  Lubaś T. 
Lubaś T. 
   
 
Lubaś T. 
Kender Wincenty (KŚ AZS Gliwice)
  Kender W. 
Szmatloch J. 
Szmatloch Jacek (GKS Czarni Bytom) Szmatloch J. 
 


Ćwiartka D
 
Jaszewski Mariusz (AZS AWF Gdańsk)
Nastula Paweł (KS AZS-AWF Warszawa) Nastula P. 
Nastula P. 
Domaradzki Maciej (WKS Śląsk Wrocław) Domaradzki M. 
 
Nastula P. 
Tałach Sławomir (GKS Wybrzeże Gdańsk)
  Tałach S. 
Sitarski P. 
Sitarski Paweł (TS Gwardia Warszawa) Sitarski P. 
 


Repasaże
 
 
Szpiglewski M. 
Szpiglewski M.  Batkowski R. 
Batkowski R. 
Poździk J. 
Kijewski D. 
Kijewski D. 
Peter M.  Poździk J. 
Poździk J.  Poździk J. 
Lubaś T. 
 
 
  Szmatloch J. 
Szmatloch J. 
Szmatloch J. 
Jaszewski M. 
Jaszewski M. 
Domaradzki M.  Jaszewski M. 
Sitarski P.  Zwarycz M. 
Zwarycz M. 


Półfinały / Finał
 
Zwarycz M. 
Smoter J. 
Smoter J. 
Nastula P. 
Lubaś T. 
Nastula P. 
Nastula P. 

Polityka prywatności Judostat.pl