Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów
Kraków, 11-13.10.1996
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

MężczyĽni -60 kg -65 kg -71 kg -78 kg -86 kg -95 kg +95 kg OPEN
Kobiety -48 kg -52 kg -56 kg -61 kg -66 kg -72 kg +72 kg OPEN

 kategoria: +95 kg
Ćwiartka A
 
Bogacki Andrzej (TS Gwardia Warszawa)
Gędzik Wojciech (TS Wisła Kraków) Gędzik W. 
Gędzik W. 
Błażejak Artur (KU AZS WAT Warszawa) Błażejak A. 
 
Biskupski P. 
Biskupski Paweł (GKS Wybrzeże Gdańsk)
  Biskupski P. 
Biskupski P. 
   
 


Ćwiartka B
 
Jaracz Jacek (WKS Śląsk Wrocław)
Waiss Piotr (TS Wisła Kraków) Waiss P. 
Pituła M. 
Pituła Marek (GKS Czarni Bytom) Pituła M. 
 
Pituła M. 
Zimol±g Dariusz (PTS Katowice)
  Zimol±g D. 
Zimol±g D. 
Gemza Jacek (KŚ AZS Gliwice) Gemza J. 
 


Ćwiartka C
 
Malowaniec Paweł (WKS Śląsk Wrocław)
Przydanek Kamil (KS AZS-AWF Wrocław) Malowaniec P. 
Malowaniec P. 
Zapiór Paweł (TS Wisła Kraków) Zapiór P. 
 
Tybu¶ T. 
Tybu¶ Tomasz (GKS Wybrzeże Gdańsk)
  Tybu¶ T. 
Tybu¶ T. 
Kwieciński Ireneusz (KŚ AZS Gliwice) Kwieciński I. 
 


Ćwiartka D
 
Jańczak Jarosław (GKS Wybrzeże Gdańsk)
Bodziacki Artur (TS Wisła Kraków) Bodziacki A. 
Bodziacki A. 
Berezowski Marek (KS Gwardia Bielsko-Biała) Berezowski M. 
 
Bodziacki A. 
Czarkowski Jacek (WKS Flota Gdynia)
  Czarkowski J. 
Czarkowski J. 
Wolszczak Mirosław (WKS Śląsk Wrocław) Wolszczak M. 
 


Repasaże
 
 
 
  Gędzik W. 
Gędzik W. 
Gędzik W. 
 
Waiss P. 
Waiss P.  Waiss P. 
Zimol±g D.  Gędzik W. 
Tybu¶ T. 
 
Kwieciński I. 
Kwieciński I.  Malowaniec P. 
Malowaniec P. 
Malowaniec P. 
Jańczak J. 
Berezowski M. 
Berezowski M.  Berezowski M. 
Czarkowski J.  Malowaniec P. 
Biskupski P. 


Półfinały / Finał
 
Biskupski P. 
Pituła M. 
Pituła M. 
Pituła M. 
Tybu¶ T. 
Bodziacki A. 
Bodziacki A. 

Polityka prywatności Judostat.pl