Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów
Kraków, 11-13.10.1996
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -60 kg -65 kg -71 kg -78 kg -86 kg -95 kg +95 kg OPEN
Kobiety -48 kg -52 kg -56 kg -61 kg -66 kg -72 kg +72 kg OPEN

 kategoria: OPEN
Ćwiartka A
 
Poździk Adam (WKS Flota Gdynia)
Gędzik Wojciech (TS Wisła Kraków) Gędzik W. 
Gędzik W. 
Misztal Eugeniusz (GKS Czarni Bytom) Misztal E. 
Jaracz Jacek (WKS Śląsk Wrocław)
Gaweł S. 
Lubaszka Robert (TS Gwardia Warszawa)
Wolszczak Mirosław (WKS Śląsk Wrocław) Lubaszka R. 
Gaweł S. 
Tybuś Tomasz (GKS Wybrzeże Gdańsk) Gaweł S. 
Gaweł Sylwester (TS Wisła Kraków)


Ćwiartka B
 
Dziga Waldemar (TS Wisła Kraków)
Wiącek Sebastian (KS AZS-AWF Warszawa) Wiącek S. 
Wiącek S. 
Smoter Józef (WKS Śląsk Wrocław) Jaszewski M. 
Jaszewski Mariusz (AZS AWF Gdańsk)
Pęcikiewicz A. 
Krzyżanowski Dawid (WKS Śląsk Wrocław)
Pęcikiewicz Andrzej (TS Wisła Kraków) Pęcikiewicz A. 
Pęcikiewicz A. 
Dudek Piotr (GKS Wybrzeże Gdańsk) Dudek P. 
 


Ćwiartka C
 
Szewczak Tomasz (AZS AWF Gdańsk)
Malowaniec Paweł (WKS Śląsk Wrocław) Malowaniec P. 
Poździk J. 
Poździk Jarosław (WKS Flota Gdynia) Poździk J. 
Waiss Piotr (TS Wisła Kraków)
Poździk J. 
Wojdan Krzysztof (TS Wisła Kraków)
Bączek Waldemar (GKS Wybrzeże Gdańsk) Wojdan K. 
Wojdan K. 
Bogacki Andrzej (TS Gwardia Warszawa) Bogacki A. 
Domaradzki Maciej (WKS Śląsk Wrocław)


Ćwiartka D
 
Tałach Sławomir (GKS Wybrzeże Gdańsk)
Kowalski Adam (MKS Żak Kielce) Tałach S. 
Bodziacki A. 
Szpiglewski Marek (WKS Śląsk Wrocław) Bodziacki A. 
Bodziacki Artur (TS Wisła Kraków)
Bodziacki A. 
Błażejak Artur (KU AZS WAT Warszawa)
Wielecki Wiktor (TS Wisła Kraków) Błażejak A. 
Lubaś T. 
Lubaś Tomasz (WKS Śląsk Wrocław) Lubaś T. 
 


Repasaże
 
Tybuś T. 
Lubaszka R. 
Lubaszka R.  Lubaszka R. 
Gędzik W. 
Lubaszka R. 
Krzyżanowski D. 
Dudek P. 
Dudek P.  Wiącek S. 
Wiącek S.  Poździk J. 
Poździk J. 
Waiss P. 
Malowaniec P. 
Malowaniec P.  Malowaniec P. 
Wojdan K. 
Lubaś T. 
Szpiglewski M. 
Tałach S. 
Tałach S.  Lubaś T. 
Lubaś T.  Lubaś T. 
Pęcikiewicz A. 


Półfinały / Finał
 
Gaweł S. 
Gaweł S. 
Pęcikiewicz A. 
Gaweł S. 
Poździk J. 
Bodziacki A. 
Bodziacki A. 

Polityka prywatności Judostat.pl