Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych
Włocławek, 29-30.05.1993
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -53 kg -57 kg -62 kg -68 kg -75 kg -83 kg -90 kg +90 kg

 kategoria: -57 kg
Ćwiartka A
 
Dałek Sebastian (KS Resursa Łódź)
Pytliński Paweł (Pałac Młodzieży Tarnów) Dałek S. 
Dałek S. 
Pawlak Sebastian (MKS Pałac Młodzieży Łódź) Ruszel A. 
Ruszel Adrian (KS Błękitni Tarnów)
Dałek S. 
Komarnicki Artur (BKS Hetman Białystok)
Kamiński Jacek (WKS Śląsk Wrocław) Komarnicki A. 
Komarnicki A. 
Stecki Rafał (GKS Czarni Bytom) Stecki R. 
 


Ćwiartka B
 
Lewandowski Sebastian (AZS AWF Gdańsk)
Piechociński Sławomir (MMKS Jutrzenka Płock) Lewandowski S. 
Lewandowski S. 
   
 
Walkowiak R. 
Sobaś Piotr (MKS Żak Kielce)
Walkowiak Radosław (PKS Olimpia Poznań) Walkowiak R. 
Walkowiak R. 
Skóra Robert (PTS Siedlce) Skóra R. 
 


Ćwiartka C
 
Krzyżanowski Robert (MMKS Jutrzenka Płock)
Jędryka Adrian (WKS Śląsk Wrocław) Jędryka A. 
Adamowicz P. 
Pietrewicz Tomasz (WKS Śląsk Wrocław) Adamowicz P. 
Adamowicz Paweł (BKS Hetman Białystok)
Zaczkiewicz R. 
Zaczkiewicz Robert (KS Błękitni Tarnów)
Beczek Piotr (GKS Czarni Bytom) Zaczkiewicz R. 
Zaczkiewicz R. 
Kuczyński Łukasz (WTJ Włocławek) Kuczyński Ł. 
 


Ćwiartka D
 
Krawczyk Robert (GKS Czarni Bytom)
Żyło Tomasz (OPKS Gwardia Olsztyn) Krawczyk R. 
Krawczyk R. 
Zjeżdżałka Dariusz (PKS Olimpia Poznań) Zjeżdżałka D. 
 
Krawczyk R. 
Lasiński Rafał (MKS Pałac Młodzieży Łódź)
Spelak Sylwester (GKS Błękitni Kielce) Spelak S. 
Zubrzycki A. 
Zubrzycki Adam (PTS Katowice) Zubrzycki A. 
 


Repasaże
 
Pytliński P. 
Ruszel A. 
Ruszel A.  Komarnicki A. 
Komarnicki A. 
Komarnicki A. 
Sobaś P. 
Skóra R. 
Skóra R.  Lewandowski S. 
Lewandowski S.  Zaczkiewicz R. 
Zaczkiewicz R. 
Beczek P. 
Kuczyński Ł. 
Kuczyński Ł.  Adamowicz P. 
Adamowicz P. 
Zubrzycki A. 
Żyło T. 
Zjeżdżałka D. 
Zjeżdżałka D.  Zubrzycki A. 
Zubrzycki A.  Zubrzycki A. 
Walkowiak R. 


Półfinały / Finał
 
Dałek S. 
Dałek S. 
Walkowiak R. 
Krawczyk R. 
Zaczkiewicz R. 
Krawczyk R. 
Krawczyk R. 

Polityka prywatności Judostat.pl